Siirry sisältöön

Siirtymävaiheen kartta

Siirtymävaiheen kartasta löydät tietoa hakeutumis- ja valmistumisvaiheiden siirtymiin liittyvistä osa-alueista. Kartta on suunnattu ensisijaisesti oppilaitoksen henkilöstölle ja muille ohjaustyötä tekeville tahoille ohjauksen tueksi, mutta se palvelee myös WinNovaan hakeutuvia sekä WinNovan opiskelijoita ja heidän huoltajiaan.

Siirtymävaiheen kartasta pääset tutustumaan helposti sisältöihin, jotka tukevat hakeutumista ja niihin liittyviä nivelvaiheen toimintoja sekä antaa tietoa oppisopimuksesta.

Teemoja ovat:

Opintojen päättövaiheessa ohjauksen tavoitteena on varmistaa opiskelijan ammattiin valmistuminen, ammatillisen kasvun jatkuminen sekä ohjata itsenäiseen tiedonhankintaan ja päätöksentekoon. Opiskelijan ohjauksessa painottuvat jatko-​opintomahdollisuuksien esitteleminen ja työelämään siirtymisen ohjaus.

Teemoja ovat:

Siirtymävaiheen kartta on kehitetty Sujuvat siirtymät strategiakokonaisuuden hakeutuminen ja työllistyminen alatyöryhmän toimesta. Strategiatyön tavoitteena oli pureutua hakeutumis- ja valmistumisvaiheen nivelvaiheisiin ja niihin liittyviin asioihin ja tuottaa kiinnostava ja helppokäyttöinen työkalu opiskelijoiden ohjauksen tueksi.