Siirry sisältöön

Digitalisaatio

Henkilö työskentelee tietokoneella

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa

Digitalisaatio on WinNovassa koko toimintaa läpileikkaava kokonaisuus. Digitaalisuutta kehitetään monipuolisesti eri näkökulmista: opiskelija, henkilöstö, työelämä ja organisaatio. WinNovassa kehitetään aktiivisesti uusia toimintamalleja ja työkaluja kohderyhmien digivalmiuksien parantamiseksi sekä sujuvan ja laadukkaan monimuotoisen opetuksen toteuttamiseksi.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on jatkuvan oppimisen digitaalisten valmiuksien ja mahdollisuuksien kehittyminen sekä tuottaa laadukasta ja monimuotoista opetusta, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan tiedon hankinnan ajasta ja paikasta riippumatta.

Digitaalisuudessa keskeistä on käyttäjäystävällisyys, tietoturvallisuus, saavutettavuus, kognitiivinen ergonomia ja jatkuva oppiminen. Tärkeää on oppia toimimaan erilaisissa oman alan digitaalisissa ympäristöissä ja saada valmiudet uusien digitaalisten sovellusten oppimiseen myös työelämään siirryttäessä.

Digikulta

Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri-​ ja tapahtuma-​alan toimijoiden digitaalisen osaamisen parantaminen.

Digisurvival logo

Digisurvival

Hankkeen päätavoitteena on digitaalisten etäopiskeluvalmiuksien ja opintojen monimuotoisuuden kehittäminen.

Ota yhteyttä