Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus
Yhteyshenkilö
Vaahtio Anne

Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuva, opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiva, siirtymä perusopetuksesta ammatillisiin opetukseen sekä erityistä tukea tarvitseville ja/tai heikoilla perustaidoilla ammatilliseen koulutukseen siirtyville henkilökohtaista ohjausta ja räätälöityjä tukitoimia. Kehittäminen kohdistetaan oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin lisävelvoitteisiin sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (tuva) tehokkaaseen käyttöönottoon.

Hanke kytkeytyy WinNovan strategiaan, nivelvaiheen toiminnan ja yhteistyön tehostamiseen (laajennettu oppivelvollisuus) sekä Oikeus osata ohjelman tavoitteisiin (oppimisen edellytysten parantaminen).

Hankkeen tuotokset

TUVA-toteutusmalli
Ohjaajien vertaisvalmennus