Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 oppimisympäristöjen kehittäminen

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulutuksen kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimivat asiantuntijat

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus
Yhteyshenkilö
Vaahtio Anne

Hankkeen tavoiteena on varmistaa opiskelijalle hänen HOKSinsa kannalta tarkoituksenmukaisimmat osaamisen hankkimisen ja oppimisen tavat sekä osaamisen kehittämisen ympäristöt. Opintotarjontaa kehitetään siten, että opiskelijalla on aina valittavanaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen hankkimiseen ja opinnot etenevät viiveettä. Strategiarahoituksella rikastetaan oppimisympäristöjä digitaalisin ratkaisuin, simulaatioympäristöin sekä AR-, VR- ja XR -sovelluksin sekä varmistetaan toiminnan pedagogisuus ja erilaisten oppijoiden tarpeet sekä näiden toteutumisen edellyttämä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen. Oppimisympäristöjen mahdollisuudet kytketään aiempaa tiiviimmin opintotarjonnan suunnitteluun ja koulutuksen tuotteistukseen. Digitaaliset oppimisympäristöt ja simulaatioympäristöt ja niissä käytettävät pedagogiset menetelmät mallinnetaan ja kuvataan. Kuvauksissa ja mallinnuksissa huomioidaan erilaiset oppijat ja heidän urasuunnitelmansa, esim. heikot perustaidot omaavat, nopeasti työelämään siirtyvät ja jatko-opintoihin suuntaavat.

Hankkeen tuotokset

Ohjelmisto- ja sovelluskartoitus
Verkko-opetuksen ja simulaatio-opetuksen mallinnukset
Ohjelmisto- ja sovellushankintojen sekä laitehankintojen hankintaprosessin kehittäminen