Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2021 tieto-osaamisen kehittäminen

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

WinNovan henkilöstö

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus
Toteuttajaverkostot
Turun Aikuiskoulutuskeskus, VAMIA
Yhteyshenkilö
Julkunen Mirva

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa organisaation kyvykkyyttä ja osaamista tiedolla johtamisessa.
WinNovan tiedolla johtamisen tavoitteena on, että käytetty tieto palvelee oppilaitoksen päivittäistyön ja päätöksenteon tarpeita sekä kansallisia tarpeita.
Tavoitteena on kehittää sähköisiä järjestelmiä ja tietovarastoa, jotta sieltä saadaan vaivattomasti toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen riittävää luotettavaa seuranta- ja vertailutietoa. WinNovan tietovarasto yhdistää organisaation sisäiset opintohallinto-, talous- ja henkilöstöjärjestelmät sekä kansalliset järjestelmät (esim. Amispalaute) kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa tiedon kattavan luokittelun ja analysoinnin päätöksenteon tueksi.

Hankkeen tuotokset

Tiedon tuottamisen ja käyttämisen laadun parantaminen, esihenkilötyöpöydän kehittäminen, tiedonahllintamallin perehdytykset, kehittämiskumppanuustoiminta VAMIAn ja Tuakk:n kanssa