Siirry sisältöön

Digikulta – Kulttuuri- ja tapahtuma-alan digitalisaatio

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmän muodostavat kulttuuri- ja tapahtuma-alan työntekijät ja itsensä työllistäjät.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat yhdistykset, yritykset ja kunnat, jotka hyötyvät työvoiman osaamistason ja alueen vetovoimaisuuden ja
elinvoimaisuuden parantumisesta, kulttuuri- ja tapahtuma-alojen opiskelijat sekä alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Satakunnassa.

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Palmgren konservatorio / Porin kaupunki, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Yhteyshenkilö
Raukola Tuula

Hankkeen tavoitteena on kohderyhmänä olevien henkilöiden digiosaamisen nosto sellaiselle tasolle, jota tarvitaan toimimisessa globaalin digitalisaation ja erityisesti Covid19-pandemian aiheuttamassa muuttuneessa toimintaympäristössä.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia oppimisympäristöjä ja koulutuskokonaisuuksia sekä digitaalisia palveluja kohderyhmän tarpeisiin. Hankkeessa luodaan mm. virtuaalitapahtumien toteuttamistyökalu, jonka avulla tapahtumien toteuttajat pystyvät etsimään tietoa virtuaalitapahtuman toteuttamisprosessista sekä suunnittelemaan itselleen tarkoituksenmukaisen virtuaalitapahtuman. Toimivan virtuaalisen oppimisympäristön ratkaisut ja virtuaalitapahtumien toteuttamistyökalu ovat kehitystyön jälkeen hyödynnettävissä hankkeen toteuttajien lisäksi myös muissa organisaatioissa.

Kehittämistyötä ja koulutuspilotteja toteutetaan osatoteuttajien yhteistyönä ja osaamisen kehittämisessä hyödynnetään sekä osatoteuttajien osaamista että alan muita asiantuntijapalveluita.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.