Siirry sisältöön

Digikyvykkyyden kehittäminen

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus
Toteuttajaverkostot
Koordinaattori: Omnia
Yhteyshenkilö
Julkunen Mirva

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisaatiokyvykkyyden vahvistaminen

Hankkeen tuotokset

Valtionavustuksella tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisaatiokyvykkyyden
pitkäjänteistä kehittymistä sekä jo tehtyjen kehittämistoimien tehokasta jalkauttamista
pysyväksi osaksi koulutustoimijoiden toimintaa. Valtionavustus vastaa hallitusohjelman
tavoitteeseen tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksien nykyistä paremmasta huomioon
ottamisesta koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Valtionavustus vastaa lisäksi osittain
hallitusohjelman tavoitteeseen parantaa johtamista opetus- ja sivistyssektorilla että uudistaa
ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjausta vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta vahvistaen.