Siirry sisältöön

Digiosaava.fi – Digitalisaation johtamisen ja osaamisen kehittäminen

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Johtamisen ja hallinnon käytäntöjen aihealueissa keskitytään digitalisaatioon osana koulutuksen järjestäjän strategiaa, tavoitteita sekä strategian toimeenpanoa.
Lisäksi käsitellään digitalisaatiokehityksen johtamista organisaatiossa.

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Tässä kokonaisuudessa kohderyhmänä on erityisesti organisaation strategia-, laatu- ja kehitystyöstä vastaavat, kuten johto, tietohallinto, koulutusjohdon edustajat sekä organisaation henkilöstön kehittämisestä vastaavat.

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt

Aiheissa arvioidaan digitalisaation roolia koulutuksen järjestäjän tarjoamassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä opiskelijoiden oppimisessa

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Nämä sisällöt ovat erityisesti tarkoitettu organisaation koulutuksen kehittämis- ja opetustyöstä vastaaville, kuten koulutusjohdon ja opetushenkilöstön edustajille.

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Oikeus osata -ohjelma
Toteuttajaverkostot
Koordinaattori: Työtehoseura. Kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä. Kehittämistyöhön osallistuu 77 ammatillista koulutuksen järjestäjää.
Yhteyshenkilö
Julkunen Mirva

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.

Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan hankkeen aikana 31.12.2023 mennessä.

Hankkeen tuotokset

Hankkeessa luodaan kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakennetaan siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Kehittämiskokonaisuus sisältää myös koulutuskokonaisuuden, joka luodaan ja toteutetaan hankkeen aikana.

Virtuaalinen osaamiskampus:
http://digiosaava.fi/www/materiaalit/