Siirry sisältöön

DigiSurvival

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

– avoimissa ammatillisissa opinnoissa opiskelevat
– ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat
– ammatillisen koulutuksen opiskelijat
– ammatillisen koulutuksen neuvonta-, ohjaus ja opetushenkilöstö

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Yhteyshenkilö
Sookari Marko

Päätavoitteena on digitaalisten etäopiskeluvalmiuksien ja -mahdollisuuksien kehittäminen, mikä sujuvoittaa siirtymää
ammatilliseen koulutukseen, opinnoissa etenemistä sekä siirtymää työelämään. Tavoitteena on:
– lisätä ohjaustahojen mm. TE-palveluiden ja työpajojen ajantasaista tietoa ammatillisen koulutuksen erilaisista
digitaalisista etäopiskelun väylistä ja mahdollisuuksista.
– tunnistaa hakijoiden/opiskelijoiden yksilölliset osaamistarpeet.
– hakijoiden/opiskelijoiden digitaalisten etäopiskelun valmiuksien kehittäminen.
– koota opettajien ja ohjaajien tueksi digipedagoginen palvelupolku erilaisille kohderyhmille.