Siirry sisältöön

FinLat – Logic

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Mukana on kaksi toisen asteen ammatillista oppilaitosta Latviasta ja Suomesta. Kohderyhmänä ovat logistiikan alan opettajat ja opiskelijat sekä työpaikkaohjaajat alan yrityksissä.

Välittäjäviranomainen
Varsinais-Suomen liitto
Rahoitusohjelma
Central Baltic
Toteuttajaverkostot
WinNova, VISC National Centre for Education, PIKC Liepajas Valsts tehnikums
Yhteyshenkilö
Raukola Tuula

Kansainvälinen hanke

FinLat-Logic -hankekumppanuus koostuu ammatillisen koulutuksen tarjoajista, työpaikkasektorin edustajista, työpaikkakouluttajista, ammatillisen koulutuksen sidosryhmistä sekä Latvian ja Suomen ammatillisen koulutuksen päätöksentekijöistä.

Hankkeessa toteutetaan 20 opiskelijaliikkuvuutta, joiden pituus on neljästä kahdeksaan viikkoa. Opiskelijoille avautuu monipuolisia mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin ja työelämä saa osaavampia tulevaisuuden työntekijöitä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää Itämeren alueen ammatillisen koulutuksen ja yritysten välisiä kumppanuuksia.

Ammatilliset oppilaitokset ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat saavat hankkeen kautta osaavampia ja ammattitaitoisempia opettajia, joilla on ajantasainen käsitys työelämässä tapahtuvan oppimisen ja joustavien oppimisympäristöjen kokonaisuudesta.

Hankkeessa toteutetaan kansainvälisiä työpajoja ja opintomatkoja 6-8 opettajalle ja työpaikkaohjaajille. Osallistuvia yrityksiä on 20.

Rahoittaja on Central Baltic ohjelma 2014-2020.

Kansainvälinen hanke

FinLat Logic- Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland
Programme: Interreg
Sub-programme: Central Baltic Programme 2014-2020
Priority and Specific Objective: 4.2. More aligned vocational education and training (VET) programmes in the Central Baltic region
Duration: 31 months

Main aim of the project is to align parts of work-based learning (WBL) curricula of VET programs of logistics between Latvia and Finland. The result indicator will be increased share of aligned VET programmes in the CB region. The main target group is WBL tutors from VET schools and tutors from enterprises and VET students.

Main steps are:
1) initial comparing of VET logistics and WBL programs between the 2 countries; identifying host companies; matching trainees and host companies;
2) VET staff study visits; cross-border WBL of logistics students; monitoring of the workplace learning and feedbacks from logistics companies and trainees;
3) finalizing alignment of WBL programs in logistics.

Main project results will be:
1) Aligned parts of WBL programs in logistics between FI and LV;
2) Comparative study on similarities on aligning process of WBL program in logistics;
3) Cross-border WBL mobilities of VET trainees – WBL length between 4 and 8 weeks;
4) Cross-border mobilities/study visits to VET tutors from each country
5) Joint workshops of VET and workplace tutors of logistics sector in FI and LV+ training materials;
6) Involvement of at least 20 logistics companies in cross-border WBL and as participants of project activities