Siirry sisältöön

JatkO

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

WinNovan JatkO-hanke kohdistuu Porin ja Laitilan kaupunkeihin, jotka ovat mukana työllisyyden kuntakokeilussa.
Kuntakokeilun ja hankkeen kohderyhmänä ovat
– Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat tai siihen oikeutetut työttömät ja työvoimapalveluissa olevat
työnhakijat
– kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja
– kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset työnhakijat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden
TE-toimistoissa.

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Avustuksen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän
työllisyystavoitteita kehittämällä työvoimakoulutuksena toteutettavan ammatillisen
koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, parantamalla koulutuksen työllistävyyttä
ja tukemalla ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa
toimintaa ja opiskelijarekrytointia.