Siirry sisältöön

Konekoulutuksen laadun parantaminen

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Metsäkoneopiskelija, opettajat, metsäkoneala

Välittäjäviranomainen
Metsämiesten säätiö
Rahoitusohjelma
Metsämiesten säätiön apuraha
Yhteyshenkilö
Sköld-Nurmi Anu

Hankkeen tavoitteena on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan metsäkoneenkuljettajakoulutuksen konekäyttötuntien lisääminen ja
kehittäminen sekä oppimisanalytiikan kehittäminen.

Toimenpiteinä:

– nykytilan kartoitus ja kuvaaminen: käytettävät opetus- ja ohjausmenetelmät, mittaritiedot (läpimenoaika, suoritetut tutkinto/tutkinnon
osat, AMIS-palaute, työelämäpalaute), benchmarking muihin oppilaitoksiin, markkinoilla olevat järjestelmät ja sovellukset
– etäohjaus- ja seurantatyökalujen ja opiskelijakohtaisen konekäyttötuntien ja perehdytyksen seurannan mallintaminen em. perusteella
– seurantajärjestelmän kehittäminen esim. sirulliset opiskelijakortit, sirunlukijat ja ohjelmat datan tallennukseen, seurantajärjestelmän
kokeilu ja arviointi & loppupäätelmät
– levitystoimet muihin oppilaitoksiin