Siirry sisältöön

Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Meriteollisuuden työtehtäviin hakeutuvat, työtehtävissä jo työskentelvät sekä meriteollisuuden työnantajat.

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, Rauman kauppakamari
Yhteyshenkilö
Laine Kari

Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanke tiivistää ammatillisen korkea-asteen ja II asteen koulutuksen ja
työelämän vuorovaikutusta, edistää maakunnallisesti merkittävän teollisuudenalan kasvua ja kilpailu- ja
uusiutumiskykyä innovoimalla uudenlaisia joustavia kouluasteet ylittäviä koulutuspolkuja. Hanke vahvistaa osaltaan
maakunnan koulutusmainetta positiivisella meriteollisuuden koulutus- ja urapolkuihin liittyvällä brändäyksellä.
Hankkeessa kokeillaan, mallinnetaan ja arvioidaan jatkuvan oppimisen yhteistoimintamallia, jolla edesautetaan osaavan työvoiman saatavuutta.
Meriteollisuuspuisto oppimisympäristönä -hanke luo teollisuuspuiston alueelle oppimisympäristöajatteluun pohjautuvan
osaamisen kehittämisen tukipalvelun ja jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen klusterikohtaisen osaajapoolin.
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
ja Rauman kauppakamari.