Siirry sisältöön

MODE Metsäalan modernit oppimisympäristöt

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhminä ovat metsätalouden tehtävissä työskentelevät tulevat ja nykyiset ammattilaiset, turvetoimialalla työskentelevät ja uudelleenkoulutukseen suuntaavat henkilöt, erityisesti nuoret sekä alan yrittäjät. Kohderyhmänä ovat myös Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja sen metsä- ja luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksen toimijat.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat metsänomistajat, metsäteollisuus ja muut alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä turvatuotantoalan murroksessa olevat alan toimijat kuten koneyrittäjät, kuljetusyritykset, turpeen varastointi, turvealan kone- ja laitevalmistus, kaluston huolto, varaosamyynti, konekaupan yritykset, lannoiteala, turvetta käyttävät lämpölaitokset, maanrakennus-, koneurakointi- ja raskaskonehuoltoalat.

Välittäjäviranomainen
Satakuntaliitto
Rahoitusohjelma
JTF
Yhteyshenkilö
Raukola Tuula

MODE Metsäalan modernit oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on modernisoida metsäalan koulutusta vastaamaan Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää (JTF) koskevia suunnitelmia.

Hankkeessa kehitetään Satakunnan JTF-suunnitelman toteutumista edistäviä käytännönläheisiä digitaalisia oppimisympäristöjä, joissa osa opetuksesta tapahtuu simulaatio- ja hybridiympäristöissä. Uudistetut oppimisympäristöt tukevat metsien kestävää käyttöä ja vähähiilisten työmenetelmien hallintaa. Osaamistason nousun arvioidaan edistävän Suomen asettaman hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.
Hankkeessa toteutetaan neljä erilaista oppimisympäristöä: hybridioppimisympäristöt metsäkonekoulutukseen ja puutavara-autokoulutukseen, etäohjausympäristö sekä innovaatioalusta WinNovan, yritysten ja sidosryhmien yhteiskehittämistä varten. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan edellä mainitut oppimisympäristöt ja kehitetään pilotointien perusteella hybridi- ja simulaatio-opetusmalleja yhteistyössä alueen metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitettävät uudet oppimismenetelmät ja -ympäristöt tukevat Satakunnan pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteita, edistäen alueen vihreää siirtymää ja innovatiivisuutta. Erityisenä painopisteenä on jatkuvapeitteisen metsänhoidon työtapamenetelmien käyttöönoton tuki.