Siirry sisältöön

MODES Metsäalan modernit oppimisympäristöt investointihanke

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhminä ovat metsätalouden tehtävissä työskentelevät tulevat ja nykyiset ammattilaiset, turvetoimialalla työskentelevät ja uudelleenkoulutukseen suuntaavat henkilöt, erityisesti nuoret sekä alan yrittäjät. Kohderyhmänä ovat myös Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja sen metsä- ja luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksen toimijat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat metsänomistajat, metsäteollisuus ja muut alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä turvatuotantoalan murroksessa olevat alan toimijat kuten koneyrittäjät, kuljetusyritykset, turpeen varastointi, turvealan kone- ja laitevalmistus, kaluston huolto, varaosamyynti, konekaupan yritykset, lannoiteala, turvetta käyttävät lämpölaitokset, maanrakennus-, koneurakointi- ja raskaskonehuoltoalat.

Välittäjäviranomainen
Satakuntaliitto
Rahoitusohjelma
JTF
Yhteyshenkilö
Raukola Tuula

MODES-hanke tukee WinNovan käynnistämää MODE-hanketta, joka painottuu metsäalan koulutuksen oppimisympäristöjen modernisointiin. Hankerahoitus mahdollistaa uusien simulaattoreiden, ohjelmistojen ja laitteiden hankinnan WinNovan metsäalan oppimisympäristöihin, joita hyödynnetään MODE-hankkeen toteutuksessa.
Opetuksessa käytettävät simulointiympäristöt edistävät opiskelijoiden valmiuksia suoriutua fyysisistä tehtävistä ja nopeuttavat oppimista. Rahoituksen avulla toteutetaan neljä erilaista oppimisympäristöä: hybridioppimisympäristöt metsäkonekoulutukseen ja puutavara-autokoulutukseen, etäohjausympäristö sekä innovaatioalusta WinNovan, yritysten ja sidosryhmien yhteiskehittämistä varten.