Siirry sisältöön

Oppimisen tuki WinNova

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

WinNovan opiskelijat ja opiskelemaan haketuvat. WinNovan opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Välittäjäviranomainen
Opetushallitus
Rahoitusohjelma
Oppimisen tuen vahvistaminen
Yhteyshenkilö
Malmivuori Jonna

Hankkeessa kehitetään oppimisen tuen saumatonta toteutumista ja polkua: henkilökohtaistaminen, opinto-ohjaus,
opiskeluvalmiuksien vahvistaminen ja erityinen tuki. Kehittämistyö ja toiminnan uudistaminen tuen tarpeen tunnistamisessa ja tukimuodoissa sidotaan WinNova strategiseen kehittämistyöhön, mikä varmistaa uusien toimintamallien integroitumisen oppilaitoksen pysyviksi toimintamalleiksi jo hankeaikana. Oppimisen tuen kokonaisuutta ja opiskelijan saaman tuen polkua kehitetään ja kuvataan valtakunnallista ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuria hyödyntäen ja Hyvän ohjauksen kriteeristö huomioiden. Kokonaisuutta tarkastellaan siten, että syntyy soveltuvat toimintatavat eri tutkintomuotoihin sekä oppimisympäristöihin. Keskeistä on tehdä näkyväksi oppimisen tuen kokonaisprosessi ja selkiyttää eri työtehtävissä toimivien rooleja sekä lisätä oppimisen tuen toimenpiteiden yhteen toimivuutta sekä vahvistaa henkilöstön osaamista ja organisaation kyvykkyyttä.

Hankkeen kehittämiskokonaisuudet ovat: arjen tuki, valmiuksien tuki ja erityinen tuki.

1.Arjen yleinen tuki ja tunnistaminen = opettajan ja ohjaushenkilöstön antama tuki osana opiskelun arkea ja päivittäisissä kohtaamissa. (Opintojen eteneminen, opiskelijoiden jaksaminen ja viihtyvyys sekä pedagogiset valinnat)
2.Valmiuksien tuki = opiskeluvalmiuksien tukeminen opintojen sujuvoittamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi (Sujuvat siirtymät).
3.Erityinen tuki = yksilölliset ja suunnitellut erityisen tuen järjestelyt ja toimintatavat. (Sujuvat siirtymät).

Hankkeessa toteutetaan vertaiskäyntejä Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitosverkoston kanssa ja WinNovan sisäisiä opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia.