Siirry sisältöön

Osaajaksi – Alla kan

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten alojen opetus ja ohjaushenkilöstö, esimiehet ja opiskelijat

Välittäjäviranomainen
Opetushallitus
Rahoitusohjelma
Oikeus osata
Yhteyshenkilö
Patana Elina

Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäviä toimintatapoja ja opiskelijalähtöisiä pedagogisesti mielekkäitä ratkaisuja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä arvioinnin toteuttamistapoihin. Lisäksi perustetaan valtakunnallisesti aktiivisia verkostoja, joissa jaetaan osaamista liittyen yhteisten tutkinnon osien pedagogisiin ratkaisuihin. Hankkeessa vahvistetaan kaikenikäisten oppijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia ja kehitetään tapoja, joilla voidaan tunnistaa opiskelijan perustaidoissa olevat heikkoudet ja erottaa ne esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai puutteista kielitaidossa ohjauksen ja tuen kohdentamiseksi. Yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja monipuolistetaan vahvistamalla opettajien ja ohjaajien pedagogista osaamista. Hankkeessa tehdään yhteistyöt mm. aikuisten perusopetuksen, lukion ja korkeakoulujen kanssa.