Siirry sisältöön

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Jatkuvaan oppimiseen pohjautuvaa urasuunnittelua kehitetään yhdessä alan työnantajien kanssa. Alan pitovoiman lisäksi hankkeessa kehitetään myös sosiaali- ja terveysalan ja sen koulutuksen vetovoimaa:
* opintojen aloittamisen sujuvoittamista aikuisopiskelijoilla ja etenkin maahanmuuttajilla.
* ulkomaisen alan tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajat, joiden tutkinto ei tuo suomalaista ammattikelpoisuutta; joustava, työelämälähtöinen, tutkintoon nopeutetussa ajassa johtava polku.
* jatkuvan oppimisen tuen malleja ja menetelmiä sekä uusia ohjausmuotoja toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen.

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Toteuttajaverkostot
Ryhmähankkeen päätoteuttaja: Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti , Ryhmähankkeen osatoteuttajat: Länsirannikon koulutus Oy, WinNova, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, SSKKY, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida,Turun kristillisen opiston säätiö
Yhteyshenkilö
Julkunen Mirva

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeen tavoitteena on helpottaa sekä varhaiskasvatusta että sosiaali- ja terveydenhuoltoa vaivaavaa työvoimapulan ongelmaa jatkuvan oppimisen keinoin. Varhaiskasvatuksessa ennakoitu työvoimapula koskee erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa.

Mallia kokeillaan koko hankealueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
Sosiaali- ja terveysalalla hanke keskittyy jo alalla työssä olevien urakehityksen edistämiseen täydennys- ja jatkokoulutusten (ammatti- ja erityisammattitutkinnot) avulla.

Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin/Turun ammatti-instituutin vetämä verkosto, jossa muina
jäseninä ovat WinNova, Salon seudun ammattiopisto, Novida sekä Turun kristillinen opisto.