Siirry sisältöön

Sähköauton purku

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Varsinaiset kohderyhmät: autopurkaamot ja -romuttamot, kiertotalousyritykset

Välilliset kohderyhmät: auto- ja kierrätysalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja yritykset; alueen kunnat; kierrätysmateriaaleja käyttävä teollisuus

Välittäjäviranomainen
Satakuntaliitto
Rahoitusohjelma
EAKR
Toteuttajaverkostot
SAMK
Yhteyshenkilö
Raukola Tuula

WinNova ja SAMK toteuttavat Euroopan unionin rahoittamaa Sähköauton purkuhanketta, jonka tavoitteena on parantaa sähköautojen purkuun liittyvää ammattiosaamista ja lisätä sähköautoihin liittyvää kiertotalousliiketoimintaa. Kehittämishanketta tukee WinNovalle myönnetty EU:n rahoittama investointihanke purettavan sähköauton hankintaan.

Yhdessä oppilaitokset muodostavat akkuteollisuuteen ja sähköautoihin linkittyvät osaamiskeskittymän, joka toiminnallaan tukee Satakunta-strategian mukaista älykästä Hi-tech-metallien kiertotalouden erikoistumista. WinNovan autoalan koulutus edistää autoalan, korjaamoiden ja purkaamoiden osaamistason nostoa. SAMK on strategiansa mukaisesti profiloitunut teollisuuskorkeakouluksi. Kehittämishanketta tukee WinNovalle myönnetty investointihanke purettavan sähköauton hankintaan.
Hankkeessa toteutettavan sähköauton purkupilotoinnin avulla saadaan tietoa käytännön purkuun liittyvistä haasteista ja kehitetään parempia toimintatapoja sekä suunnitteluohjeita komponenttien purkuun ja uudelleen käyttöön liittyen. Hankkeen aikana saavutetulla kokemuksella ja osaamisella kiihdytetään teknologiametalleja jalostavien yritysten tutkimustoimintaa ja alan muiden kiertotaloustoimijoiden ja oppilaitosten toimintaa.
Hankkeessa tuotetaan tietoa ja koulutusmateriaaleja sähköautojen purkamiseen ja kierrätettävien komponenttien turvalliseen käsittelyyn liittyen. Hankeyhteistyöhön kutsutaan mukaan autoromuttamoita ja -purkamoita sekä kierrätysalan yrityksiä, jotka tuovat oman osaamisensa verkoston toimintaan ja hyötyvät siinä tehdystä tutkimus- ja dokumentaatiotyöstä.