Siirry sisältöön

Satakunta DigiHealth

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

1. Digitaalisia- ja hyvinvointiteknologiapalveluita kehittävät yritykset
2. Sosiaali- ja terveysalan julkiset toimijat
3. Sosiaali- ja terveysalan yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat

Välillinen kohderyhmä:
1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö
2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat
3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden omaiset
4. Opiskelijat (2. aste ja korkeakoulut)
5. Opetushenkilöstö
6. Muut kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit

Välittäjäviranomainen
Pirkanmaan liitto
Rahoitusohjelma
EAKR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Prizztech Oy , Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy , Tampereen korkeakoulusäätiö sr , Satakunnan koulutuskuntayhtymä , Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Yhteyshenkilö
Hopeakangas Virpi

Satakunta DigiHealth -hankkeessa luodaan digitaalisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian osaamiseen, kehittämiseen ja innovointiin liittyvä ekosysteemi. Ekosysteemi muodostuu laajasta toimijaverkostosta sekä työkalupakista, joka tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja uusien digi- ja teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen, kehittämiseen ja palvelumuotoiluun.
Satakunta DigiHealth -ekosysteemi vahvistaa digi- ja hyvinvointiteknologiapalveluihin liittyvää osaamista ja sen jalkautumista työpaikoille. Käyttäjien, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä opiskelijoiden osallistaminen ja moniammatillinen kehittämistyö vahvistavat teknologiaan liittyvää oppimista ja digitaitoja. Hyvät valmiudet hankkia, hyödyntää ja kehittää teknologiaa edistävät sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä.