Siirry sisältöön

Satakunta Testbed

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Digitaalisia-, terveys- ja hyvinvointiteknologiapalveluita kehittävät yritykset; sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointiteknologian opintoja tarjoavat toisen ja korkea-asteen koulutusorganisaatiot; julkinen sektori (sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymät ja kunnat); sosiaali- ja terveysalan yksityiset palveluntuottajat; kolmannen sektorin hyvinvointialalla toimivat yhdistykset ja järjestöt. Välilliset kohderyhmät: sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö, asiakkaat ja heidän omaisensa, sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, kliinistä tutkimusta tekevät tutkijat sekä paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Välittäjäviranomainen
Pirkanmaan liitto
Rahoitusohjelma
EAKR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Yhteyshenkilö
Raukola Tuula

Kansainvälinen hanke

Satakunta Testbed -hankkeessa kehitetään maakunnallista testbed-toimintamallia ja hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehittämis- ja testauspalveluita sekä pilotoidaan hyvinvointiteknologiaa yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, teknologiayritysten, oppilaitosten, korkeakoulujen ja kehittämistoimijoiden kanssa. Hankkeessa luodaan alueellinen hyvinvointiteknologian konsortio ja brändi Satakunta Testbed, joka fokusoituu kansallisessa testbed-verkostossa robotiikkaan, tekoälyyn ja data-analytiikkaan.

Hanke edistää satakuntalaisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia ja kasvua sekä kansallisen testbed-verkoston että kansainvälisen European Network of Living Labs (ENoLL) -verkoston kautta. Hankkeessa tuotetaan kansallisesti ainutlaatuinen teknologiapalveluiden palveluhakemisto sosiaali- ja terveysalan toimijoiden käyttöön. Palveluhakemisto toimii suomalaisen teknologiaosaamisen näyteikkunana kansainvälisillä markkinoilla.

Satakunnan ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja vastaa sen toteutuksesta yhdessä WinNovan ja Prizztech Oy:n kanssa. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kansainvälinen hanke

In the Satakunta Testbed project, a regional testbed operation model and a diverse development, research and testing environment will be developed, and pilot testings conducted together with social and healthcare professionals, technology providers, higher and secondary education institutions, and development organizations. The aim is to form a regional testbed consortium in Satakunta, and create the brand Satakunta Testbed that will focus on robotics, artificial intelligence and data analytics. Current and future social and healthcare professionals and students will be involved in the testbed activities, which will improve their skills in technology, digitalisation, artificial intelligence and data analytics.

Furthermore, the project will create national and international cooperation possibilities for the Satakunta Testbed consortium by linking it to the national testbed network and to the international network of the European Network of Living Labs (ENoLL). Project partners will also create a directory of welfare and health technology services that can be used for showcasing Finnish technology.