Siirry sisältöön

Satauraa ammatillisesta!

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Kohderyhmiä olivat 1. Kankaanpään opistossa, Sataedussa ja WinNovassa opiskelevat 2. edellä mainituista oppilaitoksista valmistuneet ja työmarkkinoille siirtyneet (=alumnit) 3. ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat. 4. alueen työnantajat. 5. Kankaanpään opiston, Sataedun ja WinNovan opettajat sekä muu henkilöstö. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat olleet työnantajat ja työyhteisöt, jotka tarjoavat opiskelijoille työllistymismahdollisuuksia sekä muut oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia.

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Kankaanpään opisto, Sataedu, WinNova
Yhteyshenkilö
Malmivuori Jonna

Hankkeen tavoitteet, tulokset ja vaikuttavuus kytkeytyvät toimintaan. Toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat olleet
1. alumnitoiminnan kehittäminen työelämäyhteistyön yhdeksi alustaksi sekä tiedonvälityskanavaksi jatkokoulutusmahdollisuuksista ja positiivista uratarinoista
2. toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvan uraseurantatutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen, tulokset sekä toimintamalli uraohjauksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämisen tietovarantona
3. työllistymisen, työnhaun, yrittäjyyden ja uraohjauksen asiantuntemusta ja osaamista kasvattavat digitaaliset infopaketit
4. ura- ja rekrytointipalvelujen eli työnhaun ohjauksen toimintamallin laajeneminen Kankaanpään opistoon ja Sataeduun sekä muut työnhaun ohjauspalveluihin liittyvät toimenpiteet 5. uusi toimintamalli työelämäyhteistyöhön – kummiyritystoiminta – ja siihen liittyvät kokeilut.

Kankaanpään opistossa on tehty kokonaisvaltaista ja innovatiivista digitaalisten palveluiden kehittämistyötä integroiden hankkeen eri osa-alueet virtuaalisen palveluympäristöön, e-opintotoimistoon. Hankkeen aikana Kankaanpään opistossa on suunniteltu ja tuotettu sisältöjä e-opintotoimiston eri palvelukerroksiin, joiden kohderyhminä ovat hakeutujat, opiskelijat, työelämä sekä alumnit.

Hankkeen tuotokset

1. Alumnitoiminnan osalta kehittämistyö on pitänyt sisällään alumniverkoston ja alumnirekisterin rakentamisen, alumni- eli uratarinoiden tallentamisen eri muotoihin (podcast, video, teksti) sekä alumnitutortoiminnan kokeilun.
2. Hankkeessa on kehitetty ammatillisen toisen asteen koulutuksen uraseurantatutkimuksen toimintamalli ja toteutettu kolme valmistuneille kohdistettua uraseurantakyselyä sekä työnantajiin ja valmistuneisiin kohdistuvat haastattelut. Uraseurantatutkimuksen tulokset löytyvät lyhytlinkillä bit.ly/uraseurantatulokset3. Toimintamalli ja haastattelujen tulokset löytyvät lyhytlinkillä bit.ly/uraseurantatutkimus.
3. Työnhaun ja työllistymisen sekä yrittäjyyden infopaketit vastaavat tarpeeseen vahvistaa sekä opetushenkilöstön että opiskelijoiden osaamista työllistymisen, työnhaun ja yrittäjyyden aihealueista. Yrittäjyyden infopaketti löytyy lyhytlinkillä bit.ly/yrittäjyyspelilaudat. Työnhaun ja työllistymisen infopaketti löytyy lyhytlinkillä bit.ly/duuniinpelilaudat
4. Sataedussa kehitettiin Uraohjaamo, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijoiden työnhakutaitoja ja työllistymistä, edistää jatko-opintoihin hakeutumista sekä rohkaista yrittäjyyteen. Uraohjaamossa on toteutettu mm. työnhaun simulaatioita, CV- ja työnhakupajoja sekä yrittäjän tarina -vierailuja. Ohjausta on toteutettu myös digitaalisesti. Kankaanpään opistossa ura- ja rekrytointipalvelut integroituvat e-opintotoimistoon, ja ohjauspalvelua on toteutettu pääosin kehitetyssä virtuaaliympäristössä.
5. Kummiyritystoiminnan kokeilujen myötä yhteistyö alueen työnantajien kanssa ammatillisen osaamisen merkityksen ja tunnettuuden nostamiseksi on tiivistynyt, ja yhteistyölle on luotu uudenlaisia malleja. Kaikki kummiyritystoiminnan kokeilut on kuvattu hankkeen nettisivustolla, joka löytyy lyhytlinkillä bit.ly/satauraa