Siirry sisältöön

Satauraa ammatillisesta!

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Satauraa ammattillisesta! kohderyhmänä ovat opiskelijat, vastavalmistuneet sekä työelämässä jo hetken olleet valmistuneet henkilöt, työnantajat sekä Satakunnan ja Vakka-Suomen alueen yritykset ja muut organisaatiot. Mukana olevien oppilaitosten opettajat ja muu henkilöstö.

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Kankaanpään opisto, Sataedu, WinNova
Yhteyshenkilö
Malmivuori Jonna

Satauraa ammattillisesta! kohderyhminä ovat opiskelijat, vastavalmistuneet sekä työelämässä jo hetken olleet valmistuneet henkilöt, työnantajat sekä Satakunnan ja Vakka-Suomen alueen yritykset ja muut organisaatiot.

Hankkeen toiminta jakaantuu viiteen osa-alueeseen:
1. Alumnitoiminta pitää sisällään alumniverkoston ja -rekisterin kokoamisen, valmistumassa olevien opiskelijoiden rekrytoinnin työelämän kokemusasiantuntijoiksi sekä alumnitarinoiden keräämisen video- ja muihin esitysmuotoihin.
2. Valmistuneiden seurantatutkimuksen suunnittelu ja toteutus tähtää laajamittaisemman tiedon hankintaan siitä, miten valmistuneet ovat sijoittuneet työelämään sekä millaisiksi he kokevat omat ammatilliset valmiutensa työelämän alkutaipaleella. Seurantatutkimus kohdistuu valmistuneiden lisäksi myös työnantajiin. Lopullisena tavoitteena on hyödyntää seurantatutkimuksen tuottamaa tietoa ammatillisen koulutuksen koulutussisältöjen, oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämisessä.
3. Kummiyritystoimintaan kehitetään toimintamalli, jota kokeillaan hankkeen aikana. Kummiyritystoiminta voi esimerkiksi olla väylä erityistä tukeva tarvitsevan opiskelijan työllistymiseen.
4. Winkkari-hankkeessa (ESR) kehitetty ja testattu ura- ja rekrytointipalvelujen toimintamalli otetaan käyttöön Kankaanpään opistossa ja Sataedussa. Lisäksi ura- ja rekrytointipalveluja kehitetään kaikissa kolmessa oppilaitoksessa mm. opiskelijoiden ja valmistuneiden alueellista ja kansainvälistä liikkuvuutta edistävään suuntaan.
5. Opiskelijoiden ja opettajien käyttöön kehitetään työnhaun ja työllistymisen digitaalinen infopaketti, joka voidaan sijoittaa esim. Avointen oppimateriaalien kirjastoon valtakunnallista hyödynnettävyyttä varten.

Hankkeen tuotokset

Hankkeessa kehitetään seuraavia kokonaisuuksia:

1. Alumnitoiminta
2. Duuniin ja yrittäjyyteen ohjaavat digitaaliset pelilautakokonaisuudet
3. E-opintotoimisto
4. Kummiyritystoiminta
5. Ura- ja rekrytointipalvelut
6. Uraseurantatutkimus.

Kokonaisuudet ja niihin liittyvät tuotokset on kuvattu hankkeen nettisivulla.