Siirry sisältöön

Talent Hub Robotics – Satakunta Region Offers Robotics, AI and Automation Career Opportunities in Smart Factories

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Satakunnassa ja Suomessa olevat kansainväliset nuoret osaajat. Pääpaino korkeakoulutetuissa robotiikan, automation ja ICT:n osaajissa. Kohderyhmänä myös Suomen ulkopuolelle olevat alan osaajat.

Välittäjäviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus
Rahoitusohjelma
ESR 2014-2020
Toteuttajaverkostot
Prizztech Oy, Sataedu, WinNova
Yhteyshenkilö
Kallio Tiina

Talent Hub Robotics hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen ja alueen työmarkkinoiden houkuttelevuutta, tehostaa kansainvälisten osaajien rekrytointia ja integroitumista sekä rakentaa ja kehittää talent hub –verkostoa. Tavoitteet vaativat sekä yritysten tarpeiden huomioimista, markkinointiosaamista, kotoutuspalveluiden tuntemusta sekä verkostojohtamista.

Prizztechin vahvuus on rekrytointi ja markkinointiosaamisessa, verkostojohtamisessa ja muutosjohtamisessa sekä projektin hallinnassa. WinNova on vahva toimija kansainvälisten hankkeiden kentällä sekä sen ydintoimintoja ovat osaamisen kehittäminen ja työelämän palveluprosessien kehitys. Sataedulla on pitkä yli 10 vuoden kokemus kansainvälisten osaajien työperusteisen maahanmuuton kehittämisessä, kv-osaajien ja yritysyhteistyön lisäämisessä ja mm. monikulttuurisuuskoulutuksissa.

Nämä osaamisalueet tukevat toisiaan ja takaavat että hankkeessa on riittävän monipuolinen osaaminen vaikuttavan palvelupaketin luomiseksi nimenomaan työvoimapula-aloille.
Yhteishanke mahdollistaa toimijoiden kiinteän yhteistyön ja tiimimäisen työskentelytavan, joka tukee yhtenäisten tavoitteiden saavuttamista sekä innovatiivista eri osaamisia yhdistävää kehittämistoimintaa.