Siirry sisältöön

VASKI Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

WinNovan johto, keskijohto, henkilöstö, opiskelijat

Välittäjäviranomainen
Opetushallitus
Rahoitusohjelma
Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän ohjelma
Yhteyshenkilö
Ollonqvist Tarja

VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja
kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri,
pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen
koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista,
työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä