Siirry sisältöön

Vertaansa vailla – Verkostojohtamisen tukena

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Oppilaitoksen johto

Välittäjäviranomainen
Opetushallitus
Rahoitusohjelma
Oikeus osata
Toteuttajaverkostot
Omnia, Hyria koulutus, Gradia, Luksia, Keuda, Salpaus, Sedu, Tredu, Vamia, Yrkesakademin, Redu, Kpedu, Stadin ammattiopisto, Varia, Turun ammatti-instituutti
Yhteyshenkilö
Alanen Johanna

Vertaansa vailla -hankkeessa kehitetään muutosjohtamista verkostoja hyödyntämällä
Ammatillisen koulutuksen kentällä johtamisrakenteet sekä esimiesten vastuut ja tehtävät ovat muutostilassa. Saman tilanteen edessä ovat kaikki oppilaitokset eri puolilla Suomea, vaikka niiden kehityksen tila ja uusien käytäntöjen käyttöön otto ovatkin eri vaiheissa.
Tämän hankkeen tavoitteena on hyödyntää laajan verkoston kattavaa ja monipuolista osaamista, asiantuntemusta ja käytäntöjä erityisesti jakamisen ja toisilta oppimisen menetelmien avulla. Vertaisverkostomainen toiminta muodostuu hankkeen merkittäväksi toimintatavaksi ja myös vahvuudeksi: omaan toimintaympäristöön liittyvään kehitystyöhön saa tukea ja näkemyksiä muilta toimijoilta ja omia käytäntöjä pääsee jakamaan ja peilaamaan vertaisverkostossa. Toteuttajakohtaista kehittämistyötä tehdään teemakohtaisissa työryhmissä, jotka jakavat koko verkostolle tuloksia. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia johtamisen muotoja ja vahvistaa toimijoiden ja työyhteisöjen osaamista painopisteiden teemojen mukaisesti.
WinNovan tavoitteena hankkeen osatoteuttajana on lähteä vahvistamaan uudistusten toimeenpanosta vastaavien toimijoiden johtamisosaamista, toimeenpanon taitoa sekä kykyä istuttaa strategisesti tärkeitä kehittämisohjelmia käytännön työhön kehittämällä sisäisiä verkostoja, joissa eri osaajarooleissa työskentelevät henkilöt muodostama tiheä verkosto organisaation muutosvoimana sekä yksiköiden sisällä että koko organisaatiossa.

Hankkeen tuotokset

Esihenkilöiden dialogiset vertaisryhmät
Win-time malli