Siirry sisältöön

Yhdessä – Tillsammans

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat eri ikäiset opiskelijat ja oppilaitoksen koko henkilöstö.

Välittäjäviranomainen
Opetushallitus
Rahoitusohjelma
Oikeus osata
Toteuttajaverkostot
Riveria, Samiedu, Sedu, Tanhuvaara, Hyria, Konsa, Ysao, Optima, Kaustisen evankelinen opisto, Ekami, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipula, Kpedu
Yhteyshenkilö
Jokinen Kaisa

Hanke linkittyy WinNovan Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus -strategiseen kehittämisohjelmaan, jota toteutetaan vuosina 2018 – 2021. Kehittämisohjelman sisällä toteutetaan Uusi oppiminen ja ohjaus -alastrategiaa, joka on viitekehyksenä WinNovassa parhaillaan käynnissä olevalle ydinprosessien ja opiskelijan palvelupolkujen kehittämiselle. Opiskelijahyvinvointi liittyy kiinteästi opiskelijan palvelupolkuun, ja opiskelijan hyvinvointi ja osallisuuden kokemukset edistävät opintoihin kiinnittymistä ja niiden etenemistä. Opiskelijan osallistaminen on osa edellä mainittua strategiakokonaisuutta. Winnovassa hankkeen kehitystyö kohdistuu painopisteisiin 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen sekä 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Hanketoiminnassa kehitetään opiskelijoiden kuulemistilaisuuksia ja aloitetoimintaa ja luodaan uusia tapoja saada opiskelijat aktivoitua mukaan.