Siirry sisältöön

Yhteisöllisyydestä voimaa

Toteutusaika
-
Kohderyhmä

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat kaikki WinNovan opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Välillisinä kohderyhminä ovat WinNovaan hakeutuvat opiskelijat, opiskelijoiden huoltajat, Satakunnan ja Vakka-Suomen alueen hyvinvointialueen toimijat sekä Satakunnan perusopetuksen toimijat.

Välittäjäviranomainen
OKM
Rahoitusohjelma
Oikeus osata -ohjelma
Yhteyshenkilö
Jokinen Kaisa

Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää WinNovan opiskeluhuoltoa luomalla yhteisöllistä toimintakulttuuria. Hankkeen toimenpiteillä edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistetaan vuorovaikutusta ja opiskelijoiden kokemaa osallisuutta huomioiden ympäristön terveellisyys, turvallisuus sekä esteettömyys