Siirry sisältöön

Esihenkilö- ja tiiminvetovalmiudet -verkkokoulutus

Hakeutuminen
Työvoimakoulutus
Tutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto, AT
Toteutus
Verkkokoulutus
Sijainti
Turuntie 9, Laitila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-
TE-palvelut

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen teoriapäivät toteutuvat verkko-opintoina kehittäen verkkotyöskentelyn ja etätyön edellyttämiä taitoja. Opiskelupäivät toteutetaan reaaliaikaisilla etäyhteyksillä Microsoft Teams:n kautta. Teoriapäivien lisäksi koulutukseen sisältyy noin 3 kuukauden työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson aikana on myös teoria- sekä pienryhmäohjauspäiviä. Ohjaukset toteutetaan verkkoyhteyksillä.

 

Koulutuksen suorittamiseksi tarvitaan työssäoppimispaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä käytännössä toimimaan tiimityöskentelyä koordinoivissa tehtävissä / esihenkilötyön tukitehtävissä. Työssäoppimispaikka voi olla miltä toimialalta tahansa. Työssäoppimisjakso ja teoriapäivät yhdistetään niin, että kokonaissisältö tukee opiskelijan esihenkilö- ja tiiminvetovalmiuksien kehittymistä ja liittyy työssäoppimispaikan osaamistarpeeseen. Koulutuksen alkaessa jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan opiskelua ja tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon suoritus/näyttö tehdään ja arvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

 

Kohderyhmä

Työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt:

Koulutus on työvoimakoulutusta, kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka ovat halukkaita kehittämään asiantuntijatehtävissä tarvittavaa tiimityön osaamista. Koulutus soveltuu eri toimialan osaajille.  

Hakijalla tulee olla jokin suomalaisen koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto suoritettuna ja suomen kielen taito.Koulutukseen osallistujan suomen kielen taito tulee olla sillä tasolla, että ymmärtää opetusta ja pystyy perehtymään itsenäisesti koulutuksen materiaaliin, ohjeisiin sekä suorittamaan tutkinnon osan suomen kielellä.

Koulutukseen valituilla tulee olla toimiva verkkoyhteys ,tietokone, web-kamera ja kuulokkeet.

Työssä olevat henkilöt:

Kolutukseen voi osallistua myös työssä oleva henkilö. Työssä olevat henkilöt hakeutuvat suoraan vastuuopettajan kautta, ohjeet kohdassa Hakeutuminen.

Tavoite

Esihenkilö- ja tiiminvetovalmiudet -koulutus on verkkokoulutus, joka on suunniteltu kehittämään osallistujien johtamis- ja tiimityöskentelytaitoja. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden oppia olennaisia taitoja ja strategioita menestyksekkään tiimin vetämiseen ja johtamiseen erilaisissa organisaatioympäristöissä.  
 
Koulutuksessa käsitellään tiimien muodostumiseen, kehittämiseen ja motivointiin liittyviä teemoja sekä opitaan ryhmädynamiikasta, tiimin viestinnästä ja vuorovaikutustaidoista. Koulutuksessa luodaan ymmärrystä hyvästä johtajuudesta ja sen roolista organisaatiossa, sisältäen mm. strategisen suunnittelun, tavoitteiden asettamisen ja tulosten saavuttamisen. Koulutus antaa näkökulmia myös muutoksenhallintaan ja innovaatioiden edistämiseen. Opitaan, miten voidaan kannustaa ja tukea tiimiä sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta. 

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Orientaatio koulutukseen 7.-11.10.2024

Koulutuksen teemat/aihealueet: 14.10. – 22.11.

-Tiimin muodostuminen

-Yksilöllisyys ja erilaisuus

-Palaveri- ja kokouskäytännöt

-Vuorovaikutus ja viestintä

-Itsensä johtaminen

-Työhyvinvointi

-Kehittämistarpeiden tunnistaminen, arviointi ja suunnittelu

Työssäoppiminen: 25.11.2024 – 7.3.2025

(lomajakso 23.12.2024-6.1.2025)

Koulutuksen päättäminen; arviointi, raportointi 10.3. – 21.3.2025

Valintaperusteet

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään  Teams-yhteydellä 30.9. – 1.10.2024. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valitaan 15 henkilöä.

Hakijalla tulee olla jokin suomalaisen koulutusjärjestelmän mukainen tutkinto suoritettuna ja suomen kielen taito.Koulutukseen osallistujan suomen kielen taito tulee olla sillä tasolla, että ymmärtää opetusta ja pystyy perehtymään itsenäisesti koulutuksen materiaaliin, ohjeisiin sekä suorittamaan tutkinnon osan suomen kielellä.

Koulutukseen valituilla tulee olla toimiva verkkoyhteys ,tietokone, web-kamera ja kuulokkeet.

Kouluttaja kutsuu koulutuksen aloitukseen.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton. Mahdollisten oppikirjojen ym. aineistojen hankkimisesta opiskelijat vastaavat itse.

Lisätietoja

Koulutukseen hakemisesta

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-toimiston Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma – pe klo 9.00 – 16.15) ja www.facebook.com/koulutusneuvonta(siirryt toiseen palveluun).

WinNova, Hakupalvelut, puh. 044 455 8500, hakupalvelut@winnova.fi

Koulutuksen sisällöstä

WinNova: Opettaja Päivi Laakso, puh. 044 4558 064 tai paivi.laakso@winnova.fi

Hakeutuminen

Työttömät työnhakijat

Koulutukseen haetaan osoitteessa: www.te-palvelut.fi. Koulutuksen hakunumero on 721054.  Haku 15.9.2024 mennessä.

Täytä hakemus huolellisesti ja perustele se hyvin. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi(siirryt toiseen palveluun) (oma asiointi -> työvoimakoulutus -> koulutushakemukseni tilanne). Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakeutumislomake.

Omaehtoiset / työssä olevat

Ota yhteyttä vastuuopettaja Päivi Laaksoon, puh. 044 4558 664 tai paivi.laakso@winnova.fi

Yhteyshenkilöt