Siirry sisältöön

Esihenkilö- ja tiiminvetovalmiudet -verkkokoulutus

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto, AT
Toteutus
Verkkokoulutus
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen teoriapäivät toteutuvat verkko-opintoina kehittäen verkkotyöskentelyn ja etätyön edellyttämiä taitoja. Opiskelupäivät toteutetaan reaaliaikaisilla etäyhteyksillä Microsoft Teams:n kautta. Teoriapäivien lisäksi koulutukseen sisältyy noin 3 kuukauden työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakson aikana on myös teoria- sekä pienryhmäohjauspäiviä. Ohjaukset toteutetaan verkkoyhteyksillä.

 

Koulutuksen suorittamiseksi tarvitaan työssäoppimispaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä käytännössä toimimaan tiimityöskentelyä koordinoivissa tehtävissä / esihenkilötyön tukitehtävissä. Työssäoppimispaikka voi olla miltä toimialalta tahansa. Työssäoppimisjakso ja teoriapäivät yhdistetään niin, että kokonaissisältö tukee opiskelijan esihenkilö- ja tiiminvetovalmiuksien kehittymistä ja liittyy työssäoppimispaikan osaamistarpeeseen. Koulutuksen alkaessa jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan opiskelua ja tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon suoritus/näyttö tehdään ja arvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

 

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat halukkaita kehittämään asiantuntijatehtävissä tarvittavaa tiimityön osaamista. Koulutus soveltuu eri toimialan osaajille.  

Koulutukseen osallistujan suomen kielen taito tulee olla sillä tasolla, että ymmärtää opetusta ja pystyy perehtymään itsenäisesti koulutuksen materiaaliin, ohjeisiin sekä suorittamaan tutkinnon osan suomen kielellä.

Koulutukseen valituilla tulee olla toimiva verkkoyhteys ,tietokone, web-kamera ja kuulokkeet.

Tavoite

Esihenkilö- ja tiiminvetovalmiudet -koulutus on verkkokoulutus, joka on suunniteltu kehittämään osallistujien johtamis- ja tiimityöskentelytaitoja. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden oppia olennaisia taitoja ja strategioita menestyksekkään tiimin vetämiseen ja johtamiseen erilaisissa organisaatioympäristöissä.  
 
Koulutuksessa käsitellään tiimien muodostumiseen, kehittämiseen ja motivointiin liittyviä teemoja sekä opitaan ryhmädynamiikasta, tiimin viestinnästä ja vuorovaikutustaidoista. Koulutuksessa luodaan ymmärrystä hyvästä johtajuudesta ja sen roolista organisaatiossa, sisältäen mm. strategisen suunnittelun, tavoitteiden asettamisen ja tulosten saavuttamisen. Koulutus antaa näkökulmia myös muutoksenhallintaan ja innovaatioiden edistämiseen. Opitaan, miten voidaan kannustaa ja tukea tiimiä sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Koulutuksessa suoritetaan tutkinnon osa Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta. 

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Orientaatioviikko 7.-11.10.2024

Koulutuksen teemat/aihealueet: 14.10. – 22.11.

-Tiimin muodostuminen

-Yksilöllisyys ja erilaisuus

-Palaveri- ja kokouskäytännöt

-Vuorovaikutus ja viestintä

-Itsensäjohtaminen

-Työhyvinvointi

-Kehittämistarpeiden tunnistaminen, arviointi ja suunnittelu

Työssäoppiminen: 25.11.2024 – 7.3.2025

(lomajakso 23.12.2024-6.1.2025)

Koulutuksen päättäminen; arviointi, raportointi 10.3. – 21.3.2025

Valintaperusteet

Soveltuvat hakijat valitaan haastattelun kautta. Haastattelut pidetään  Teams-yhteydellä 30.9. – 1.10.2024.  Koulutukseen valitaan 15 henkilöä.

Koulutukseen valituilla tulee olla toimiva verkkoyhteys ,tietokone, web-kamera ja kuulokkeet.

Nykyisten työtehtävien tulee vastata suoritettavaa tutkintoa tai opiskelija hankkii opintojen alussa tutkintoa vastaavan työpaikan. Työnantajan tulee sitoutua tutkinnon arviointiin. Tutkintokielenä on suomi, joka edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen hallintaa. Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa ja varmistetaan hakijan soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon.

Kustannukset

Omaehtoisena suoritettuna koulutuksen hinta on 200 € (+ alv 0 %). Oppisopimuskoulutuksena suoritettuna koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Koulutukseen hakemisesta:

WinNova, Hakupalvelut, puh. 044 455 8500, hakupalvelut@winnova.fi

Koulutuksen sisällöstä:

WinNova: Opettaja Päivi Laakso, puh. 044 4558 064 tai paivi.laakso@winnova.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta Teijo Wahlman, puh. 044 455 8263, teijo.wahlman@winnova.fi 

Hakeutuminen

 Koulutukseen voi hakeutua joustavasti 17.5.2024 alkaen, viimeistään 15.9.2024. Koulutukseen haku tapahtuu sivun yläosassa olevan HAE KOULUTUKSEEN painikkeen kautta.

 

Yhteyshenkilöt