Siirry sisältöön

JATKUVAHAKU Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kiinteistönhoitaja)

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Päivä
Sijainti
Professorintie 5, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Opiskelija osallistuu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan koulutukseen henkilökohtaistetun aikataulun mukaisesti. Koulutus toteutetaan suomen kielisenä.

Koulutus toteutetaan pääasiassa lähiopiskeluna arkipäivisin. Koulutus sisältää myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista eli ns. työharjoittelua.

Opiskelija osoittaa osaamisensa/ammattitaitonsa ensisijaisesti näytöissä.

Koulutuksen tavoitteita voidaan kaventaa eli opiskelija voi suorittaa vain osatutkinnon (tutkinnon osan/osia, mutta ei tutkintonimikkeen edellyttämiä kaikkia tutkinnon osia).

Kohderyhmä

WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille, myös jo aiemmin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on kelpoisuus jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Osatutkinnon suorittanut ei saa jatko-opintokelpoisuutta.

Tavoite

Opiskelijaksi hyväksytyllä on mahdollisuus suorittaa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöpalvelualan osaamisalan vaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon suorittanut kiinteistönhoitaja osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa huolehtia kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Kiinteistönhoitaja osaa arvioida kiinteistön sisäilman laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia sekä huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet. Hän osaa ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa ja käyttää kiinteistöautomaatiota asiakaskohteessa.

Tutkintoa suorittava henkilö voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan mm. kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon, rakennusteknisiin korjaustöihin ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen. Tutkintoon on mahdollisuus sisällyttää osia myös muiden osaamisalojen opinnoista.

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus työllistyä kiinteistönhoitopalveluita tarjoaviin julkisen sektorin toimintoihin ja yksityisen sektorin yrityksiin.

Valintaperusteet

WinNovassa käytetään opiskelijavalinnoissa jatkuvan haun yhtenvertaisia valintaperusteita, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään:

Opiskelijavalinta tehdään pisteyttämällä hakijat kriteerien perusteella.

Kustannukset

Valmentava omaehtoinen koulutus ja ammatillinen peruskoulutus on opiskelijalle aina maksutonta.

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista ja opiskeluvälineistä. Saatat kuitenkin olla joko kokonaan tai osittain oikeutettu maksuttomaan koulutukseen (materiaalit mukaan lukien). Esim oppivelvollisille koulutus on tietyin edellytyksin täysin maksuton. Tiedustele asiasta lisää yhteyshenkilöltä. 

Hakeutuminen

Hae koulutukseen sivun ylälaidassa olevasta Hae koulutukseen –kohdasta. Täytä hakulomake kaikilta osin huolellisesti.

Jätettyäsi hakemuksen sinun tulee olla yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöön ja sopia haastatteluajankohta. 

Koulutuksen yhteyshenkilö Janne Koskela, p. 044 455 7313 ja sähköposti janne.koskela@winnova.fi.

Haastattelu suoritetaan joko oppilaitoksessa tai Teams -etäkokouksena (etätotetutuksen edellytyksenä on toimiva kuulokemikrofoni ja kamera).

Valintapäätös tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Suomen kielen kielitaitotasovaatimus on B1.1. Kielitaitotasojen yleiskuvaukset (pdf)

Yhteyshenkilöt