Siirry sisältöön

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja, levyseppähitsaaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Kohderyhmä

WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Toimiala tarvitsee motivoituneita, tekniikasta kiinnostuneita työntekijöitä.

Teknologiateollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Länsirannikolla kone-ja tuotantotekniikan toimialoilla on runsaasti töitä tarjolla. Työtehtävät vaihtelevat erilaisten kädentaitoihin liittyvien työtehtävien osaamisesta aina CNC, NC ja robotiikka -ohjattujen työstökeskusten käyttöön asti. Oppilaitoksemme ajanmukaiset työsalit ja konekanta antavat hyvät valmiudet siirtyä työssäoppimiseen alan yrityksiin.

Tuotantotekniikan osaamisalalta valmistuvat levyseppähitsaajat ja koneistajat. Pääasiallisia työpaikkoja ovat metallituotteita ja – rakenteita valmistavat yritykset sekä alihankintakonepajat ja – koneistamot. Koneistaja valmistaa työpiirustusten mukaisia koneen osia tai muita metallikappaleita erilaisten työstömenetelmien avulla. Työhön sisältyy mm. työstökoneiden ohjelmointia, työkalujen ja työstöarvojen valintaa sekä työkappaleiden ja terien kiinnittämistä. Koneistaja osaa myös piirtää koneenosien työpiirustuksia CAD-ohjelmalla sekä lukea piirustuksia.

Levyseppähitsaaja valmistaa erilaisista metallilevyistä, kuten teräs, ruostumatonteräs tai alumiini työpiirustusten mukaisia ohut- ja paksulevytuotteitta. Työssä käytetään erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Työvälineinä on esim. laserleikkuri, CNC-ohjattua särmäyspuristin tai levyleikkuri sekä erilaiset hitsausmenetelmät. Levyseppähitsaaja osaa myös piirtää koneenosien työpiirustuksia CAD-ohjelmalla sekä lukea piirustuksia. 

Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisena voit työskennellä:

Suosituksia alalle:

Sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin. Perustutkinnon suorittanut hallitsee erilaisia valmistustekniikoita ja kykenee soveltamaan oppimaansa työelämässä.

Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Pääpaino opinnoissa on moderneissa tuotantoteknologioissa; kuten CNC – ja NC – koneiden käyttö, mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus sekä robotin käyttö ja ohjelmointi. Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologia ja sekä koneet että ohjelmistot ovat nykyaikaisia.

Ensimmäisenä vuonna opiskellaan kaikille yhteiset opinnot. Tutkintonimikekohtaiset opinnot valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Ammatillinen osaaminen täydentyy suuntautumisen mukaisilla valinnaisilla opintojaksoilla toisena ja kolmantena opiskeluvuotena. Tutkintoon sisältyy työssäoppimista sekä ammattiosaamisen näyttöjä työssäoppimispaikoilla alueen yrityksissä.

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää perustutkintoonsa tutkinnon osia vaadittua enemmän, syventääkseen omaa osaamistaan ja parantaakseen työllistymistään.

Lisätietoja tutkinnon sisällöstä: ePerusteet(siirryt toiseen palveluun)

Kustannukset

Oppivelvollisuudeen piiriin kuuluville koulutus on maksuton, mahdollisia kustannuksia voi syntyä mm. koulumatkoista.

Muille hakijoille mahdollisia kustannuksia voi syntyä mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Hakeutuminen

Koulutukseen valinta tehdään hakemuksen ja valintahaastattelun perusteella. Täytä hakulomake huolellisesti.
Lisätietoja: Valintaperusteet(avautuu uuteen ikkunaan)

Valintaperusteiden yhteispistemäärän on oltava vähintään 10 pistettä. Lisäksi valintaperusteiden kohdista: Hakijan motivaatio ja suuntautuneisuus alalle sekä Hakijan koulutustarve hakijan on saatava vähintään 1 pistettä/kohta.

Opiskelijatilanne voi tilapäisesti vaikuttaa koulutukseen pääsyyn tai aloituksen ajankohtaan.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään A2.2 kaikilla neljällä kielitaidon osa-alueella.
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet

Yhteyshenkilöt