Siirry sisältöön

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, (Levyseppähitsaaja, Koneistaja)

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Professorintie 5, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Kohderyhmä

WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Toimiala tarvitsee motivoituneita, tekniikasta kiinnostuneita työntekijöitä.

Teknologiateollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Länsirannikolla kone- ja tuotantotekniikan toimialoilla on runsaasti töitä tarjolla. Työtehtävät vaihtelevat erilaisten kädentaitoihin liittyvien työtehtävien osaamisesta aina CNC-, NC- ja robotiikkaohjattujen työstökeskusten käyttöön asti. Oppilaitoksemme ajanmukaiset työsalit ja konekanta antavat hyvät valmiudet siirtyä työssäoppimiseen alan yrityksiin.

Tuotantotekniikan osaamisalalta valmistuvat levyseppähitsaajat ja koneistajat. Pääasiallisia työpaikkoja ovat metallituotteita ja –rakenteita valmistavat yritykset sekä alihankintakonepajat ja –koneistamot.

Koneistaja valmistaa työpiirustusten mukaisia koneen osia tai muita metallikappaleita erilaisten työstömenetelmien avulla. Työhön sisältyy mm. työstökoneiden ohjelmointia, työkalujen ja työstöarvojen valintaa sekä työkappaleiden ja terien kiinnittämistä. Koneistaja osaa myös piirtää koneenosien työpiirustuksia CAD-ohjelmalla sekä lukea piirustuksia. 

Levyseppähitsaaja valmistaa erilaisista metallilevyistä, kuten teräs, ruostumatonteräs tai alumiini työpiirustusten mukaisia ohut- ja paksulevytuotteitta. Työssä käytetään erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Työvälineinä on esim. laserleikkuri, CNC-ohjattua särmäyspuristin tai levyleikkuri sekä erilaiset hitsausmenetelmät. Levyseppähitsaaja osaa myös piirtää koneenosien työpiirustuksia CAD-ohjelmalla sekä lukea piirustuksia.

Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistuva koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työskennellessään automaatiolaitteiden parissa. Hän osaa toimia huoltotehtävissä. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia ja korjauksia.

Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaisena voit työskennellä:

Suosituksia alalle:

Sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin. Perustutkinnon suorittanut hallitsee erilaisia valmistustekniikoita ja kykenee soveltamaan oppimaansa työelämässä.

Opinnoissa painotetaan käytännön tekemistä nykyaikaisilla laitteilla. Pääpaino opinnoissa on moderneissa tuotantoteknologioissa; kuten CNC– ja NC–koneiden käyttö, mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus sekä robotin käyttö ja ohjelmointi. Opetuksessa hyödynnetään uutta teknologia ja sekä koneet että ohjelmistot ovat nykyaikaisia.

Ensimmäisenä opiskellaan kaikille yhteiset opinnot: koneistuksen, levytöiden ja hitsauksen sekä asennuksen ja automaation perusteet. Osaamisala ja tutkintonimikekohtaiset opinnot valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Ammatillinen osaaminen täydentyy suuntautumisen mukaisilla valinnaisilla opintojaksoilla toisena ja kolmantena opiskeluvuotena. Tutkintoon sisältyy työssäoppimista sekä näyttöjä työssäoppimispaikoilla alueen yrityksissä.

Lisätietoja tutkinnon sisällöstä: ePerusteet(siirryt toiseen palveluun)

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista.

Hakeutuminen

Koulutukseen valinta tehdään hakemuksen sekä mahdollisen haastattelun perusteella. Täytä hakulomake huolellisesti.

Lisätietoja: Valintaperusteet(avautuu uuteen ikkunaan)

Jos hakija saa seuraavista valintaperusteiden kohdista 0 pistettä, tätä voidaan käyttää hylkäyksen perusteena:

Lisäksi valintaperusteiden yhteispistemäärä on oltava vähintään 10 pistettä.

Myös opiskelijatilanne (eri rahoitusmuodon koulutuksissa) voi tilapäisesti vaikuttaa koulutukseen pääsyyn tai aloituksen ajankohtaan.

os hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään A2.2 kaikkien neljän osa-​alueen osalta. 

Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet

Yhteyshenkilöt