Siirry sisältöön

Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Kuljetusalan ammattitutkinto, AT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Luuta-Kreetantie 1, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna klo 8.00 – 15.00

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vähintään 21-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä ja joilla on vähintään C-luokan ajo-oikeus sekä soveltuvuus alalle. Edellytyksenä on myös ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus ja ajokortin valvontaosa.

Koulutukseen voi hakeutua myös yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, joka toimii ammatissa suorittaakseen Kuljetusalan ammattitutkinnon. 

Kielitaitovaatimus B1.1

Terveydentilavaatimukset: ks. Terveydentilavaatimukset / logistiikka(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Koulutukseen valitaan 8 opiskelijaa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän suoriutuu itsenäisesti vaativimmistakin yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä. Koulutus on kuljetusalan ammattitutkinnon tavarakuljetusten osaamisalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja sisältää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua koulutukseen sisältyviin tutkinnon näyttökokeisiin.

Sisältö

Koulutus toteutetaan kuljetusalan ammattitutkinnon, tavarakuljetusten osaamisalan osaamisvaatimusten mukaisesti.

Pakolliset osat:

Valinnaiset tutkinnon osat, 60-120 osp:

Valinnaiset tutkinnon osat, 0-40 osp:

KOULUTUKSEN AIKANA SUORITETAAN:

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu on n. 450 €. Hintaan sisältyy kortteihin liittyvät viranomaismaksut, CE teoria- ja ajokoe, ADR ajolupa ja ajolupakoe sekä digipiirturikortti. Opiskelijan tulee itse tilata digipiirturikortti koulutuksen aikana.

Yli 25-vuotias voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella. Opiskelu pitää hyväksyttää ennen koulutuksen aloittamista työ- ja elinkeinotoimistossa. Lisätietoja https://tyomarkkinatori.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.winnova.fi TAI jos olet työtön tai työttömyysuhan alla, TE-toimiston kautta.

Yli 25-vuotias voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella. Opiskelu pitää hyväksyttää ennen koulutuksen aloittamista työ- ja elinkeinotoimistossa. Lisätietoja https://tyomarkkinatori.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Hakemuksen liitteeksi tulee WinNovaan esittää Liikenteen turvallisuusvirastolta tilattava ajokorttiote, ilman sitä emme voi kohdaltanne suorittaa valintaa. Asiakirja tulee esittää valintatilaisuuden haastattelun yhteydessä, eikä sitä tarvitse lähettää postissa eikä sähköpostilla.

Ajokorttiotepyyntö: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/oikeus-saada-paasy-omiin-henkilotietoihin-ja-oikeus-tietojen-oikaisemiseen(siirryt toiseen palveluun)

Valintahaastattelut järjestetään 22. – 23.8.2024

Yhteyshenkilöt