Siirry sisältöön

LÄHIJOHTAMISEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku)

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma / Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

OSALLISTU KOKO KOULUTUSPAKETTIIN TAI YKSITTÄISIIN KOULUTUSPÄIVIIN.

Koulutus toteutetaan NonStop-periaatteella ja mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa.

Lähipäivät toteutuvat vaihdellen Raumalla ja Porissa. Osa koulutuspäivistä toteutetaan webinaareina.

Tavoite

Päivitä osaamisesi ja poimi eväät lähijohtamisen työkalupakista.

Koulutustarjottimen valikoima antaa sinulle uusia näkökulmia ja välineitä erilaisiin johtamistilanteisiin. Jo pidetyt koulutuspäivät tulevat tarjontaan noin vuoden kuluttua uudelleen.

Sisältö

 

Syksy 2024

Yksilöllisyys ja erilaisuus työyhteisön voimavarana
Erilaisten toimintatyylien ja temperamenttien tunnistaminen, havainnointi ja ymmärtäminen. Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, ja oikein huomioituna valtava rikkaus.
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova
ke 18.9.2024, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös luokka 1207) 

LEAN osana päivittäisjohtamista (Webinaari)
Lean on johtamisfilosofia, joka keskittyy turhuuden, eli tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Se pyrkii parantamaan asiakastyytyväisyyttä, laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Toimintaa johdetaan aktiivisesti kohti tavoitteita.
Katri Tunttunen, LH, DI, valmentaja, LEAN-asiantuntija – Smoothedu Oy
ke 25.9.2024, klo 12–16, Webinaari 

Oikeakielisyys
Esihenkilön kirjallisen viestinnän taidot ja tarpeet: sähköposti, muistiot, raportit, tiedotteet, tarjoukset jne.
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova
ke 2.10.2024, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 204/205) 

Valmentava johtaminen ja oppiva organisaatio
Kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa ketterä oppiminen on yksi kilpailukykyisen liiketoiminnan perusedellytyksistä.  Päivän aikana haemme yhdessä vastauksia siihen, miten lähijohtamisessa yksilön ja yhteisön oppiminen voidaan nostaa valmentavan työotteen avulla keskiöön ja koko organisaation menestystekijäksi.
Juha Harikkala, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentaja – WinNova
ke 9.10.2024, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 136/137) 

Mielekäs muutos – muutoksessa johtaminen
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa muutostaitoja ja antaa uusia näkökulmia hallitun ja osallistavan muutoksen johtamiseen. Koulutuksessa käsitellään muutosjohtamista, muutosviestintää, ja yksilön muutosvalmiuksia. Osallistujat ymmärtävät oman roolinsa muutoksen johtajina ja saavat työkaluja henkilöstön osallistamiseen, sitouttamiseen ja motivointiin.
Hilkka Kolin, KTM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja, palveluasiantuntija – WinNova
ke 16.10.2024, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (auditorio) 

Talousjohtaminen
Esihenkilön taloustaidot – Talouden suunnittelu ja seuranta sekä raporttien tulkinta
Minna Salo, taloushallinnon asiantuntija ja liiketoiminnan opettaja – WinNova
ke 30.10.2024, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös luokka 1207) 

Sosiaalisesti taitava esihenkilö
Vastuullisesti ja rakentavasti viestiminen, vuorovaikutustaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova
ke 6.11.2024, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 204/205) 

Ristiriidat ja ryhmädynaamiset ilmiöt
Mistä ristiriidat syntyvät ja miten ne ilmenevät? Miten niihin tartutaan? Tavoitteena oppia tunnistamaan työyhteisön ristiriitatilanteet ja niiden ilmenemismuodot sekä kehittää taitoja konfliktien/ristiriitojen ratkaisijana.
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova
ke 20.11.2024, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös luokka 1207) 

Työyhteisösovittelu
Sosiaalisesti taitava esihenkilö – Puolueeton sovittelija ja konfliktinratkaisutaidot: käytännönläheisiä esimerkkejä.
Mari Kiilunen, opettaja johtamiskoulutukset – WinNova
ke 27.11.2024, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 136/137) 

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
Markkinoinnin johtaminen erityisesti asiakasymmärryksen ja asiakassuhteiden kehittämisen näkökulmasta. Markkinoinnin kilpailukeinopäätösten merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä.
Riitta Kaunisto, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova
ke 11.12.2024, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös luokka 1207) 

Kevät 2025

Työhyvinvointi
Koulutuspäivän jälkeen tunnistat työhyvinvoinnin tekijöitä ja tiedät, miten työhyvinvointi tai -pahoinvointi ilmenee. Saat käsityksen ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten työhyvinvointia voidaan johtaa ja kehittää.
Johanna Alanen, Työhyvinvointivalmentaja, Senior Team Coach, johdon työnohjaaja – WinNova
ke 15.1.2025, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 136/137) 

Sosiaalisen median työkalut ja etätyöskentelyohjelmat (Webinaari)
Katsaus sosiaaliseen mediaan. Mitkä sosiaalisen median palvelut ovat suosituimpia tällä hetkellä. Missä kannattaa olla ja miten voin hyödyntää niitä työssäni.
Jarno Oranen, liiketoiminnan lehtori, tietotekniikan henkilöstökoulutukset – WinNova
ke 22.1.2025, klo 9–12, Webinaari 

Onnistu perehdytyksessä
Perehdytyksen merkitys, toteuttaminen arjessa ja kehittäminen. Tavoitteena vahvistaa perehdytysprosessin hallintaa ja perehdytystilanteen ohjausosaamista.
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova
ke 29.1.2025, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 136/137) 

Projektinhallinta
Tutustut projektityön suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin sekä käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Koulutuspäivän jälkeen saat eväitä johtaa omia projektejasi hallitummin ja ammattimaisemmin ja ymmärrät, miten projektityöskentelyä voitaisiin organisaatiossasi kehittää.
Maarit Nieminen, Tradenomi YAMK, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova
ke 5.2.2025, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 136/137) 

Työoikeus (Webinaari)
Työsuhde ja esihenkilön juridinen rooli, työsuhteen solmiminen, työsuhteen aikaisia erilaisia oikeudellisia kysymyksiä, työsuhteen päättyminen.
Kristian Hyvönen, asianajaja – Asianajotoimisto Heikkilä & Co
ke 12.3.2025, klo 9–13, Webinaari 

Strategiatyön johtaminen ja toiminnan suunnittelu
Päivän tavoitteena on antaa eväitä oman yrityksen tai organisaation johtavien ajatusten ja strategian tunnistamiseen, toimintaympäristön nykytilan tarkasteluun sekä toiminnan suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen yhdessä työyhteisön kanssa.
Juha Harikkala, Senior Team Coach, yrittäjyyden ja johtamisen valmentaja – WinNova
ke 19.3.2025, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös luokka 1207) 

Henkilöstösuunnittelu ja tunnusluvut
Henkilöstösuunnittelu osana johtamista ja strategiaa. Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että organisaatiossa työskentelee aina oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä. Henkilöstötunnusluvut kertovat yrityksen, johtamisen, henkilöstön ja työyhteisön tilanteesta sekä niihin uponneista kustannuksista ja tuloksista.
Päivi Laakso, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova
ke 26.3.2025, klo 9–14.30, Rauma: Satamakatu 19 C (aulasta raput ylös luokka 136/137) 

Palvelumuotoilulla asiakastyytyväisyyttä – Onnistuneen asiakaskokemuksen rakentaminen (UUSI SISÄLTÖ TARJONNASSA)
Asiakaskohtaamisen- ja tyytyväisyyden parantaminen erityisesti palvelumuotoilun näkökulmasta. Päivän tavoitteena on luoda valmiuksia kehittää asiakaslähtöisiä palveluita sekä parantaa organisaation asiakaskokemuksia palvelumuotoilun avulla. Päivän aikana syvennytään erityisesti palvelumuotoilun periaatteisiin, kuten käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun sekä asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamiseen.
Kirsi Koskenvaara, liiketoiminnan lehtori, WinNova
ke 2.4.2025, klo 9–14.30, Pori: Tiedepuisto 3 (aulasta raput ylös luokka 1207) 

Julkiset hankinnat haltuun (Webinaari)
Käydään käytännönläheisesti läpi julkisten hankintojen hankintaprosessi hankintayksikön ja tarjoavan yrityksen näkökulmasta. Opit mm. mitkä lait ohjaavat julkisia hankintoja, mistä löydät avoimet tarjouspyynnöt ja kuinka teet tarjouksen julkiseen tarjouskilpailuun.
Niina Heino, hankintasuunnittelija, Satakunnan hyvinvointialue.
ke 9.4.2025, klo 9–12, Webinaari   

Turvallisuusjohtaminen (Webinaari, aloitusinfo)
Turvallisuusjohtaminen osana normaalia yrityksen johtamista. Turvallisuustoiminta ja riskienhallinta. Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla organisaatioon voidaan luoda tarvittavat valmiudet ja kyvykkyys turvallisuuden kokonaisvaltaiseen ja systemaattiseen hallintaan sekä kehittämiseen. Turvallisuusjohtaminen toimii perustana tavoitteelliselle ja ennakoivalle toiminnalle, jolla pystytään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti suojaamaan organisaation arvoja sekä resursseja.
Päivi Laakso, KTM, liiketoiminnan lehtori, johtamisvalmentaja – WinNova
ke 7.5.2025, klo 9–11, Webinaari/aloitusinfo (itsenäisesti suoritettava verkkokurssi 7.5. – 30.9.2025) 

Organisaation sopimukset ja sopimushallinta (Webinaari)
Koulutuspäivä antaa perustiedot yritystoiminnan sopimuksista ja niiden taustalla olevasta lainsäädännöstä. Koulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen pystyt arvioimaan organisaation sopimusriskejä ja keinoja hallita niitä. Koulutuksessa käydään läpi koko sopimuksen elinkaari neuvotteluista sopimuksen päättämiseen sekä arkistointiin saakka.
Maarit Nieminen, Tradenomi YAMK, liiketoiminnan lehtori, palveluasiantuntija – WinNova
ke 14.5.2025, klo 9–12, Webinaari 

Ajanhallinta – Oikeilla työtavoilla saa enemmän aikaan (Webinaari)
Ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu ovat osa itsensä johtamista ja olennainen osa asiantuntijuutta. Ajanhallinta on taito, jota voit opetella.
Tamara Palmros-Aalto, KM, johtamis- ja työyhteisövalmentaja – WinNova
ke 21.5.2025, klo 9–12, Webinaari


Lue kommentteja Esimiehen työkalupakin toteutuksesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kustannukset

Koulutuspäivän hinta on 120 € (sisältää alv 24 %). 

Hakeutuminen

Yksittäisiin koulutuspäiviin ilmoittautuminen viikko ennen koulutuspäivää

Anu Ramberg p. 044 455 8179, anu.ramberg@winnova.fi
TAI
Teijo Wahlman p. 044 455 8263, teijo.wahlman@winnova.fi

Yhteyshenkilöt