Siirry sisältöön

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto, EAT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Suojantie 2, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Kohderyhmä

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa valvoa ja käyttää laivan koneistoon liittyviä järjestelmiä siten, että niiden varma ja turvallinen toiminta on varmistettu. Hän osaa huolehtia laivan sähköntuotantojärjestelmästä, suurjännitelaitteistosta, sähköverkosta, ATK-verkosta ja laivan sisäisestä viestintäjärjestelmästä. Tutkinnon suorittanut suoriutuu työtehtävistään englannin kielellä sekä osaa huolehtia ympäristönsuojelusta, palontorjunnasta ja pelastautumistoimenpiteistä. Lisäksi hän osaa antaa ensiapua, johtaa henkilöstöä aluksella, tehdä, valvoa ja johtaa laivasähköasennuksia sekä työskennellä sähkö- ja työturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella aluksen sähkö- ja automaatiolaitteiden sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien ennakkohuollot ja korjaukset.

Koulutus täyttää STCW III/6 sekä Valtioneuvoston asetuksen aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä (508/2018) mukaiset vaatimukset.

Koulutuksen kesto (180 osp) riippuu henkilön aikaisemmasta kokemuksesta ja koulutuksista. Koulutus kestää keskimäärin 1,5 – 3 vuotta.

Koulutukseen hyväksytyllä henkilöllä tulee olla

  1. Voimassa oleva laivasähkömiehen pätevyyskirja sekä täyttää merenkulkijoilta vaadittavat terveydentilavaatimukset.
  2. Työpaikka laivasähkömiehenä, tai vastaavissa muissa tehtävissä. Koulutus perustuu työpaikalla tehtäviin suorituksiin ja se suoritetaan pääosin etänä.
  3. Työkokemusta laivasähkömiehenä vähintään 12kk, josta 6kk voi olla myös muuta sähköalan kokemusta.

Koulutukseen valituille henkilöille ilmoitetaan valinnasta elokuun alussa.

Opiskelijan omavastuu koulutukselle 750€.

Maksullisissa koulutuksissa viimeisen ilmoittautumis-​/hakupäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen aloituspäivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Koulutus alkaa lähijaksolla 26-28.8.2024

Yhteyshenkilöt