Siirry sisältöön

Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto, AT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Suojantie 2, Rauma
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan tutkinnon osittain henkilökohtaisen oppimisen suunnitelman mukaisesti (HOKS).

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisesti opiskelijan HOKSin perusteella.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat täydentää tai osoittaa osaamistaan lastinkäsittelyn monipuolisissa työtehtävissä oppisopimuksen kautta.

Edellytyksenä on soveltuva työpaikka. 

Ammattitutkinnosta saa yleisen jatko-​opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Lastinkäsittelyn ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. 

Tutkinnosta voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Sisältö

Tutkinnon suorittanut osaa kiinnittää ja irrottaa tavaroita ja lastiyksiköitä aluksessa, laiturilla ja varastoalueella oikeilla työtavoilla ja työturvallisuusmääräysten mukaan. Hän osaa lastinkäsittelyn avustavat tehtävät sekä tavaroiden ja lastiyksiköiden käsittelyn erilaisilla siirtokoneilla, joiden nostokyky on alle 20 tonnia. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata hyväksytyin käsimerkein nosturin- ja/tai kansikoneenkuljettajaa niin, että tämä hallitsee taakan kaikissa oloissa. Tutkinnon suorittanut osaa valvoa liikenteen sujumista laivojen rampeilla, kansilla, terminaalin ovilla ja kentillä.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3749778/rakenne

Hakeutuminen

Opiskelijaksi hakeudutaan ylläolevan “HAE KOULUTUKSEEN” – hakulinkin kautta.

Opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla on jo alan työkokemusta ja työsuhde lastinkäsittelyalalta.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitovaatimus on B1.1.

https://www.winnova.fi/hakijalle/jatkuva-haku/#valintaperusteet 

Yhteyshenkilöt