Siirry sisältöön

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, pk

Hakeutuminen
Yhteishaku
Tutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa.
WinNovassa on mahdollisuus suorittaa opintoja kesäoppisopimuksella. Lyhyellä oppisopimuksella ns. kesäoppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä. Lue lisää
www.winnova.fi/kesaoppisopimus

Kohderyhmä

Valtakunnallinen yhteishaku Opintopolussa on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketalouden opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuu oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys. 

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut voi toimia kaupan alalla sekä myynnin, talouden, hallinnon tai toimistopalveluiden tehtävissä eri toimialoilla.  Opinnot rakennetaan sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaisuudella tutkintoa voi suunnata oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan eri alojen tarpeisiin. 

Tutkinnon suorittaneella on yleistä asiakaspalveluosaamista, hyvät työelämä- ja yhteistyötaidot sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hänellä on yritystoimintaan ja yrittäjyyteen tarvittavat perusvalmiudet.

Opintojen valinnaisilla tutkinnon osilla opiskelija voi suunnata osaamistaan oman mielenkiinnon, työelämän tarpeiden ja työkokemuksensa mukaan. 

Liiketalouden ja kaupan ammattilaisena voit työskennellä: 

 Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen. 

Työ edellyttää: 

Sisältö

Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, joita ovat asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta sekä työyhteisössä toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat valitaan tarjolla olevista tutkinnon osista opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Yhteisinä tutkinnon osina kaikille on viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnotieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Merkonomin tutkintoon sisältyy koulutussopimus- ja/tai oppisopimusjaksoja, jotka toteutetaan aidoissa työympäristöissä.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista.

Huomio

YHTEISHAKU

Hakeutuminen

Tulossa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuun 20.2.-19.3.2023 osoitteessa Opintopolku(siirryt toiseen palveluun)

HUOM. Opintopolun yhteishaussa EI VOI HAKEUTUA ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku
Yhteishaun jälkeen mahdolliset vapaat paikat tulevat hakuun kaikille WinNovan verkkopalveluun.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään B1.1.
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt