Siirry sisältöön

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Logistiikan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Luuta-Kreetantie 1, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vähintään 21-vuotiaille henkilöille tai henkilöille, jotka täyttävät koulutuksen aikana 21 vuotta, jotka ovat kiinnostuneet yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä ja joilla on vähintään B-luokan pitkäaikainen ajo-oikeus, sekä soveltuvuus alalle. Edellytyksenä on myös ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus.

Terveydentilavaatimukset: ks. Terveydentilavaatimukset / logistiikka(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Logistiikan perustutkinnon TAI osatutkinnon suorittanut palvelee henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti sekä hyviä käytöstapoja noudattaen. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia sekä asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä. Logistiikan perustutkinnon suorittanut toimii valintojen mukaan autonkuljettajana, linja-autonkuljettajana, yhdistelmäajoneuvonkuljettajana tai varastonhoidon tehtävissä.

Alan työllisyysnäkymät Satakunnassa ovat tällä hetkellä hyvät. 

Kuljetuspalvelujen ammattilaisena voit työskennellä:

Vaatimuksia alalle (kuljetuspalvelujen oa):

Logistiikan perustutkintoon kuljetuspalvelujen osaamisalaan sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys, jossa opiskelijan tulee suorittaa direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus (280h tai 140h). Opinnoissa perehdytään kuljetusalan eri osa-alueisiin. Autonkuljettajalta edellytetään asiakaspalvelualttiutta, yrittäjähenkisyyttä sekä kansainvälisyyttä.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Koulutuksen aikana syntyy kustannuksia n. 560 €, joka muodostuu kortteihin liittyvistä viranomaismaksuista, C ja CE teoria- ja ajokokeista, ADR ajoluvasta ja ajolupakokeesta sekä digipiirturikortin hankkimisesta. Opiskelijan tulee itse tilata digipiirturikortti koulutuksen aikana. Lääkärintodistuksesta aiheutuu myös kustannuksia ryhmän 2 ajokorttia varten.

Hakeutuminen

Yli 25-vuotias voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella. Opiskelu pitää hyväksyttää ennen koulutuksen aloittamista työ- ja elinkeinotoimistossa. Lisätietoja https://tyomarkkinatori.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Jos olet alle 25-vuotias työtön tai työttömyysuhan alainen, hakeudu tähän koulutukseen Te-toimiston kautta.

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella.

Jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen, hakeudu koulutukseen TE-toimiston kautta. 

Hakemuksen liitteeksi tulee WinNovaan esittää Liikenteen turvallisuusvirastolta tilattava ajokorttiote. Ilman sitä emme voi kohdaltanne suorittaa valintaa. Asiakirja tulee esittää valintatilaisuuden haastattelun yhteydessä. Sitä ei tarvitse lähettää postissa eikä sähköpostilla.

Ajokorttiotepyyntö(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kielitaitovaatimus B1.1 (jos äidinkieli ei ole suomi). Seuraavat kielikokeet Porissa 5.6, 19.6 sekä 7.8.
Kielitaitotasot ja -kokeet

Valintahaastattelut järjestetään 22. – 23.8.2024 

Yhteyshenkilöt