Siirry sisältöön

Logistiikan perustutkinto, palvelulogistiikkatyöntekijä

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Logistiikan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla on aiempia opintoja tai työkokemusta tai työsuhde logistiikka-alalta. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Mikäli hakijalla on logistiikka-alan oppisopimustyöpaikka, opiskelu oppisopimuksella on mahdollista aloittaa erikseen sovitun ajankohdan mukaisesti.

Kohderyhmä

WinNovan jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla on aiempia opintoja tai työkokemusta tai työsuhde logistiikka-alalta. 

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Koulutuksen aikana on mahdolllista suorittaa SAMK:n kanssa yhteistyössä toteutettavia Teollisuusväylä- tai Nopsa-väyläopintoja, joiden kautta on mahdollista päästä suoraan opiskelemaan Samk:iin logistiikka-insinööriksi.

Tavoite

Logistiikan perustutkinnon, sisälogistiikan osaamisalan palvelulogistiikkatyöntekijä osaa tehdä varastoalan tehtäviä käsin ja käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä osaa täyttää asiakirjoja, joita varastoissa tai terminaaleissa on käytössä, tehdä varastokirjanpitoa käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Tutkinnosta valmistuneen palvelulogistiikkatyöntekijän perusosaaminen on tavaran lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten keräilyssä, pakkaamisessa, kierrätyksessä ja varaston tietojärjestelmien käytössä.

Sisältö

Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala, 180 osp

Koulutus sisältää seuraavat pakolliset ammatilliset tutkinnon osat: Logistiikka-alan työympäristössä toiminen, Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen, Tavaran keräily ja pakkaaminen sekä Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentelyl. Lisäksi opiskelija valitsee sisälogistiikan osaamisalan valinnaisista ammatillista tutkinnon osista oman urasuunnitelmansa mukaisesti yhteensä 45 osp. Koulutukseen sisältyy lisäksi yhteiset tutkinnon osat 35 osp (Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen, Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).

 

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta tehdään seuraavien valintaperusteiden mukaan:

Opiskelijavalintaan sisältyy haastattelu. Opiskelijavalinta tehdään pisteyttämällä hakijat kriteerien perusteella.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitovaatimus on B1.1.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen valinta tehdään hakemuksen sekä mahdollisen haastattelun perusteella. Täytä hakulomake huolellisesti.

Yhteyshenkilöt