Siirry sisältöön

Loisto X™ -johtamisvalmennus

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, EAT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Loisto-ohjelman erityispiirteenä on 48h intensiivijaksot, joiden aikana irrottaudut arjesta ja keskityt aidosti kehittämään itseäsi ja johtamistyötäsi.  Valmennuksessa oppiminen linkittyy kiinteästi omaan työhösi, jolloin intensiivijaksojen välillä tapahtuvat kokeilut ja kehittäminen ovat osa prosessia. 

Valmennusohjelman kesto tutkintosuorituksineen on noin puolitoista vuotta. Valmennus sisältää orientaatiopäivän, viisi 48h intensiivijaksoa, tarpeen mukaan pajamuotoisia verkko-ohjauksia, valmennusjaksojen välillä tapahtuvaa pienryhmätyöskentelyä, sekä loppuseminaarin. Valmennuspaikat ovat Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Ne toteutetaan rauhallisissa oppimisympäristöissä, joissa majoituksen ja ruokailut toteuttaa ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Oppimismenetelmänä käytetään dialogista tiimioppimista, jossa keskeistä on kokemusten jakaminen sekä teoriatiedon tuominen käytännön tekemisen rinnalle ja kehittämisen tueksi. Lähtökohtina ovat omaan johtamiseen liittyvät haasteet, vertaisoppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Valmennusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisesti omissa työtehtävissä ja oman lukuohjelman mukaisesti. Pienryhmät ja verkko-ohjaukset toimivat opiskelun tukena valmennusjaksojen välillä.

Tutkinnon suorittaminen tapahtuu omissa työtehtävissä, omia ja vastuualueen toimintatapoja kehittämällä.

Kohderyhmä

Loisto -johtamisvalmennus antaa valmentavan johtamisen valmiuksia niin pk-yritysten johtajille ja organisaatioiden esimiehille kuin tiimiliidereille ja projektipäälliköillekin. Tutkintojen suorittaminen edellyttää kyseisen tutkinnon perusteissa määriteltyjä työtehtäviä ja johtamiskokemusta.

Ohjelma suunnataan kohti valitsemaasi johtamis-/kehittämishaasteita ja valmennusjaksojen aikana etsit valmennuksellisia keinoja ratkaista käytännön haasteita. Valmennuksen suurin rikkaus on monialaisuus ja osallistujien tuomat erilaiset näkökulmat käytännön johtamistyöhön.

Parhaimmillaan ohjelma on silloin kun osallistut siihen yhdessä kollegasi tai kehitystiimisi kanssa. Näin pystytte valmennuspäivien välillä ratkaisemaan organisaationne tai verkostonne haasteita yhdessä.

Tavoite

Loisto -johtamisvalmennuksen tavoitteena on oman johtajaidentiteetin kirkastaminen sekä itseohjautuvuuden ja ketterän oppimisen kehittäminen tiimeissä ja työyhteisöissä. Ohjelman aikana kehität omaa valmentavaa työotettasi omassa johtamis-/esihenkilötyössäsi, osallistat työyhteisöäsi kehitystyöhön sekä jaat kokemuksia muiden samojen haasteiden parissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Samalla pystyt rakentamaan henkilökohtaista ja monialaista, toisista johtajista, asiantuntijoista ja valmentajista koostuvaa verkostoa.

Valmennuksen aikana voit omien työtehtäviesi ja johtamistyösi näkökulman mukaisesti suorittaa joko

Suoritettava tutkinto ja valinnaiset tutkinnon osat sovitaan hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Sisältö

Valmennuksen alustava aikataulu on helmikuu 2025 – toukokuu 2026

Tarkempi ohjelma julkaistaan alkusyksyn aikana.

Valintaperusteet

Nämä asiat varmennetaan henkilökohtaistamiskeskustelussa, kun varmistetaan hakijan edellytykset osallistua valmennukseen ja soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon. Soveltuvat henkilöt valintaan hakeutumisjärjestyksessä.

Kustannukset

Tutkintoon valmistava koulutus on mahdollista toteuttaa joko oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on maksuton tai omaehtoisena koulutuksena, jolloin osallistujan omavastuuosuus on 500€. Mainitse halukkuus oppisopimukseen hakeutumisen yhteydessä. (Ilman valtionosuusrahoitusta (ei tutkintoa) valmennuksen hinta on 2890€ + alv.)

Huom. 48h intensiivijaksoihin liittyvät ruokailu- ja majoituskustannukset jäävät osallistujan maksettavaksi. Valmennuspaikoista riippuen kokonaispaketin hinta on noin 250 €/jakso.

Lisätietoja

Valmennuksesta ja tutkinnoista lisätietoa antavat johtamisvalmentajat Juha Harikkala p. 044 455 8160 ja Johanna Alanen p. 044 455 8154

Oppisopimusasioissa lisätietoa antaa Teijo Wahlman p. 044 455 8263

sähköpostit ovat muotoa (etunimi.sukunimi(at)winnova.fi)

Hakeutuminen

Hakeutuminen tapahtuu netin kautta oheisella linkillä.

Ryhmän koko on 16-24. Osallistujat valitaan valintaperusteet huomioiden hakeutumisjärjestyksessä.

Yhteyshenkilöt