Siirry sisältöön

Maarakennusalan ammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto, AT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus järjestetään henkilökohtaisen osaamisen mukaisesti, pääosin oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Kullaalla tai Porissa.

Koulutuksen voi suorittaa eri tavoin:

Kohderyhmä

Maarakennusalalla työskentelevät

Tavoite

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen. Tutkinnon suorittanut ymmärtää myös maarakennusalan talouteen liiittyviä asioita.

Koulutukseen voit tulla suorittamaan kokonaista tutkintoa tai vaikka vain yhtä aihekokonaisuutta (tutkinnon osaa).

Maarakennuskoneiden käytön osaamisalan tutkinnon osia suorittanut osaa toimia itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti, laadukkaasti ja turvallisesti maarakennustyömaalla. Hän hallitsee työhönsä liittyvät piirustukset sekä mittaukset siten, että pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Hän osaa käyttää valitsemaansa konetyyppiä turvallisesti kokeneen kuljettajan tavoin koneelle tyypillisissä maarakentamisen tehtävissä sekä suorittaa päivittäiset huoltotyöt.

Verkostorakentamisen osaamisalan tutkinnon osia suorittanut osaa toimia itsenäisesti, taloudellisest, joutuisasti ja laadukkaasti ja turvallisesti maarakennustyömaalla. Hän hallitsee työhönsä liittyvät piirustukset sekä mittaukset siten, että pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Hän osaa tehdä käsityönä tehtävät kaivu-, täyttö-, tasaus- ja tiivistystyöt sekä erilaiset kaivanto- ja putkiasennustyöt.

Infra-alan kuljetusten osaamisalan tutkinnon osia suorittanut osaa toimia itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti, laadukkaasti ja turvallisesti infra-alan kuljetustehtävissä. Hän osaa käyttää valitsemaansa ajoneuvoa turvallisesti kokeneen kuljettajan tavoin kuljetusvälineelle tyypillisissä tehtävissä sekä suorittaa päivittäiset huoltotyöt. Hänellä on voimassa oleva kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Valintaperusteet

Hakijan soveltuvuus varmistetaan haastattelussa. Soveltuvat henkilöt valitaan hakeutumisjärjestyksessä.  

Valintahaastattelut järjestetään Kullaalla, Sahalahdentie 57, 29340 Ulvila

Huom! Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku.

WinNovan nettisivujen kautta www.winnova.fi/koulutustarjonta

Terveydentilavaatimukset:

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/(siirryt toiseen palveluun)

Yhteyshenkilöt