Siirry sisältöön

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,mediapalvelujen toteuttaja, kuvallisen ilmaisun toteuttaja, pk

Hakeutuminen
Yhteishaku
Tutkinto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa.
WinNovassa on mahdollisuus suorittaa opintoja kesäoppisopimuksella. Lyhyellä oppisopimuksella ns. kesäoppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä. Lue lisää www.winnova.fi/kesaoppisopimus

Kohderyhmä

Valtakunnallinen yhteishaku Opintopolussa on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osaalueeseen.

Sisältö

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut henkilö pystyy kehittämään ammatillisia taitojaan ja työsuorituksiaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittanut tuntee media-­alan toimintaympäristön, osaa toimia audiovisuaalisissa tuotannoissa, osaa mediamateriaalien valmistuksen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media­alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Mediapalvelujen toteuttaja.

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, hallitsee julkaisutuotannoissa toimimisen, osaa mediamateriaalien valmistuksen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Mediapalvelujen toteuttaja.

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, osaa valintansa mukaan joko graafisen suunnittelun toteuttamisen, kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käytön tai valokuvatuotannon ja rakennetun valokuvan toteuttamisen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6003469(siirryt toiseen palveluun)

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista.

Huomio

YHTEISHAKU

Hakeutuminen

Tulossa perusopetuksen jälkeiseen koulutuksen yhteishakuun 20.2.-19.3.2024 osoitteessa Opintopolku(siirryt toiseen palveluun) 

HUOM. Opintopolun yhteishaussa EI VOI HAKEUTUA ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku
Yhteishaun jälkeen mahdolliset vapaat paikat tulevat hakuun kaikille WinNovan verkkopalveluun.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään B1.1.
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt