Siirry sisältöön

Merenkulkualan perustutkinto, korjaaja, vahtiperämies, vahtikonemestari

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Merenkulkualan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Suojantie 2, Rauma
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla on aiempia opintoja tai työkokemusta tai työsuhde merenkulkualalta.

Koulutus alkaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Kohderyhmä

WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla on aiempia opintoja tai työkokemusta tai työsuhde merenkulkualalta.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Merenkulkualan perustutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän ottaa työssään huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Hän toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti ja selkeästi. Hän toimii oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Hän noudattaa turvallisia, terveyttä ja työkykyä edistäviä työmenetelmiä ja työtapoja sekä hyvää työturvallisuuskulttuuria. Tutkinnon suorittanut osaa toimia vahtimiehenä ja toimii oikein mahdollisissa hätätilanne- sekä turvallisuustoiminnoissa. Tutkinnon suorittanut työskentelee korjaajana, vahtiperämiehenä tai vahtikonemestarina. 

Kansi- ja konekorjauksen ammattilaisena voit työskennellä:

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen pätevyys vahdinpitotehtäviin.

Kansipäällystön ammattilaisena voit työskennellä:

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä komentosiltavahdissa.

Konepäällystön ammattilaisena voit työskennellä: 

Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä konehuoneessa tai vahtivapaana konemestarina aluksessa, jossa on miehittämätön konehuone.

Vaatimuksia alalle:

Valintaperusteet

Opiskelijaksi valitaan hakijoita, joilla on aiempia opintoja tai työkokemusta tai työsuhde merenkulkualalta.

WinNovassa on käytössä jatkuvan haun yhteiset valintaperusteet.

Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan kielitaitokokeeseen. Tutkinnon kielitaitovaatimus on B1.1.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista.

Lisätietoja

Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka.

Hakeutuminen

Terveydentilavaatimukset alalla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Koulutukseen valinta tehdään hakemuksen sekä mahdollisen haastattelun perusteella. Täytä hakulomake huolellisesti.

Yhteyshenkilöt