Siirry sisältöön

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja, puutavara-autonkuljettaja, pk

Hakeutuminen
Yhteishaku
Tutkinto
Metsäalan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

HAKU PÄÄTTYNYT

Aikataulu ja toteutus

Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat aloittavat opintonsa elokuun alussa.
WinNovassa on mahdollisuus suorittaa opintoja kesäoppisopimuksella. Lyhyellä oppisopimuksella ns. kesäoppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä. Lue lisää 
www.winnova.fi/kesaoppisopimus

Kohderyhmä

Valtakunnallinen yhteishaku Opintopolussa on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. WinNovan oma jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille – myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta valmistuu kuormatraktorin-, hakkuukoneen- tai puutavara-autonkuljettajia. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työelämän osaaminen. Tämän pohjalta muodostuu henkilökohtainen opetussuunnitelma ja suoritettavien opintojen määrä. Opiskelut alkavat yhteisten opintojen ja metsien hoidon perustaitojen opiskelulla. Toisena ja kolmantena vuotena opiskelussa keskitytään koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin. Merkittävänä osana opiskelua ovat ammattiosaamisen näytöt jakaantuen kaikkien kolmen vuoden ajalle samoin kuin vähintään 30 osaamispistettä kestävä työssäoppiminen.

Metsäalan perustutkinnon suorittanut tekee metsänhoidon ja puunkorjuun töitä. Hän uudistaa metsiä sekä raivaa ja harventaa puustoa metsänhoito-ohjeiden mukaisesti. Alan osaamista on myös mm. luontomatkailun järjestäminen, metsäkoneenkuljetus, koneellinen puutavaran lähikuljetus ja puutavaran autokuljetus. 

Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä: 

Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto- ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman ammatin ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toimia ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa.

Vaatimuksia alalle: 

 Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka. Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti.

Sisältö

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä:

Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman työn ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puunkorjuun mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa.

Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös energiapuun korjuukoneen käyttöä ja energiapuun lähikuljetusta.

Koulutuksessa on mahdollista suuntautua puutavara-auton kuljettajaksi.

Puutavara-autonkuljettaja

Puutavara-autonkuljettaja toimii kuljetusliikkeen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kuljettajalta vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hänen pitää suoriutua kuljetustehtävistä niin metsä- kuin maanteilläkin. Logistiikan tunteminen ja kielitaito ovat eduksi puutavara-autonkuljettajan ammatissa.

Puutavara-autonkuljettajan on osattava paikallistaa auton esiin tulevat viat sekä huoltaa hydrauliikka-, voimansiirto-, sähkö-, moottori- ja polttoainejärjestelmät.

Opintoihin sisältyy CE-luokan kuljettajatutkinto.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista.

Huomio

YHTEISHAKU

Lisätietoja

Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka.

Hakeutuminen

Tulossa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuun 20.2.-19.3.2024 osoitteessa Opintopolku(siirryt toiseen palveluun)

Alan terveydentilavaatimukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

HUOM. Opintopolun yhteishaussa EI VOI HAKEUTUA ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on perusopetuksen jälkeen suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku
Yhteishaun jälkeen mahdolliset vapaat paikat tulevat hakuun kaikille WinNovan verkkopalveluun.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään A2.2. 
Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

HAKU PÄÄTTYNYT

Yhteyshenkilöt