Siirry sisältöön

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Metsäalan perustutkinto, PT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työharjoittelua metsäalan työpaikoilla. Opiskelu alkaa 2.9.2024. 

Ensimmäinen viikko on orientaatioviikko, ja sen aikana tehdään opiskelijan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOKS).  

Kohderyhmä

Metsäalalla työskentelystä kiinnostuneet henkilöt. Oppivelvollisuuden suorittanut vähintään 18-vuotias henkilö. Metsä- tai kuljetusalan työkokemus tai koulutus katsotaan eduksi. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on valmistua metsäkoneenkuljettajaksi tai puutavara-autonkuljettajaksi.  
Metsäkoneenkuljettaja työskentelee joko hakkuukoneella, jolla kaadetaan ja katkotaan puita, tai kuormatraktorilla, jolla valmis puutavara kuljetetaan työmaalla metsävarastoon. Työskentelyssä tulee huomioida hyvät metsänhoidon tavat ja ympäristötekijät. Käytössä olevia koneita tulee myös huoltaa ja korjata tarvittaessa. 

Sisältö

Opinnoissa suoritetaan metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala. Koulutuksessa erikoistutaan joko puutavaran valmistamiseen, lähikuljetukseen tai autokuljetukseen. 

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. 

Kuljetustaidon harjoittelemisen lisäksi opinnoissa käsitellään metsänhoidon menetelmiä sekä opetellaan huoltamaan ja korjaamaan koneita. Lisäksi opetellaan käyttämään metsäkoneiden tieto- ja mittalaitetekniikkaa sekä tuntemaan puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset. 

Yhteisissä tutkinnon osissa opiskellaan muun muassa viestintää ja vuorovaikutusta, matematiikkaa ja yhteiskunta- ja työelämätaitoja. 

Valintaperusteet

Koulutukseen hakeutujat haastatellaan ja valinta tehdään sen perusteella. 

Opiskelijaksi ottamisessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita. 

Kustannukset

Opiskelijalle tulee maksettavaksi 

– ajokortteihin liittyvät tutkinto- ja viranomaismaksut 

– turvakengät ja suojavarusteet. 

Lisäksi suosittelemme seuraavien kirjojen hankkimista: (voi ostaa oppilaitoksesta) 

– Metsäkoulukirja (Metsälehtikustannus) 

– Metsänhoidon suositukset (Tapio) 

– Autokoulukirjat. 

Metsurin turvavarusteet voi tarvittaessa lainata oppilaitokselta. 

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan 26.7.2024 mennessä.

Tarkista hakijan terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset metsäalalla: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky 

Koulutuksen kielitaitovaatimus on A2.2, jos hakijan äidinkieli ei ole suomi. 

Katso tarkemmat tiedot kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon osoittamisesta:  

https://www.winnova.fi/koulutukset/hakeminen/valintaperusteet/kielitaitokuvaukset_ja_-kokeet 

Koulutukseen valitaan vähintään 12 opiskelijaa. 

Yhteyshenkilöt