Siirry sisältöön

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Perustutkinto
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella monimuotokoulutuksena henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Koulutuksen kesto on 2-3 vuotta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu metsäkonealalla työskenteleville ja/tai yrittäjille, joilla ei ole aiempaa alan koulutusta tai kokemusta.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta valmistuu kuormatraktorin-, hakkuukoneen- tai puutavara-autonkuljettajia. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työelämän osaaminen. Tämän pohjalta muodostuu henkilökohtainen opetussuunnitelma ja suoritettavien opintojen määrä. Opiskeluihin sisältyy yhteisten aineiden opintoja ja metsien hoidon perustaitojen opiskelua. Opiskelujen pääpaino keskittyy koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin. Merkittävänä osana opiskelua ovat näytöt jakaantuen koko opiskelun ajalle. Suurin osa opinnoista suoritetaan työpaikalla oppisopimuksella.

Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tarjoten puunhankintaorganisaatiolle alihankintana puunkorjuuyrittäjäpalveluita ekologisesti ja ympäristönhoidollisesti kestävien metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suuntautua puutavara-autonkuljettajaksi. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös energiapuun korjuukoneen käyttöä tai kuljetusta.

Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto- ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman ammatin ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toimia ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaen. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa.

Vaatimuksia alalle: 

Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti.

Sisältö

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä metsäkoneyrityksessä kuljettajana tai itsenäisenä yrittäjänä tuottaen koneellisen puunkorjuun palveluita teollisuudelle tai metsänomistajille kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman työn ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puunkorjuun mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa.

Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös energiapuun korjuukoneen käyttöä ja energiapuun lähikuljetusta.

Koulutuksessa on mahdollista suuntautua puutavara-auton kuljettajaksi.

Puutavara-autonkuljettaja

Puutavara-autonkuljettaja toimii kuljetusliikkeen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kuljettajalta vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hänen pitää suoriutua kuljetustehtävistä niin metsä- kuin maanteilläkin. Logistiikan tunteminen ja kielitaito ovat eduksi puutavara-autonkuljettajan ammatissa.

Puutavara-autonkuljettajan on osattava paikallistaa auton esiin tulevat viat sekä huoltaa hydrauliikka-, voimansiirto-, sähkö-, moottori- ja polttoainejärjestelmät.

Opintoihin sisältyy CE-luokan kuljettajatutkinto.

Valintaperusteet

Oppisopimuskoulutuksen toteuttamiseen riittävä työaika (25 h/viikko) ja soveltuvat työtehtävät työpaikalla.

Hakeutuminen

Opiskelija hankkii omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus sekä on yhteydessä metsäalan oppisopimusasioissa:

Terveydentilavaatimukset alalla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Koulutukseen hakeudutaan koulutuskortin kautta www.winnova.fi/koulutustarjonta.

Yhteyshenkilöt