Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, EAT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
-
Koulutusaika
-

Aikataulu ja toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ensisijaisesti oppisopimuksella. Opiskelu sisältää lähipäivänä sekä verkossa tapahtuvaa opetusta, yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä oppimistehtäviä. Koulutuksessa on kaksi lähi- tai verkko-opetuspäivää kuukaudessa. Lähiopetusta toteutetaan Porissa, Tiedepuisto 3. Opetuspäivät ovat keskiviikko ja torstai, klo 9.00-15.30. Syksyn lähiopetustuspäivät ovat 11.9., 12.9., 9.10., 10.10., 6.11., 7.11., 11.12., 12.12.2024. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja/tai työkokemusta mielenterveys- tai päihdetyöstä.

Tavoite

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on edistää valmiuksia toimia verkostoituneessa ja moniammatillisessa mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmässä, syventää tieto- ja taitoperustaa mielenterveys- ja päihdetyön alalla sekä lisätä valmiuksia itsensä ja työn kehittämiseen.

Sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Vähintään toisen valinnaisen tutkinnon osan on oltava tutkinnon osa 3 tai 4. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen

2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista vähintään toinen on valittava:

3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö

4. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyö

Toisen valinnaisen tutkinnon osan voi suorittaa sisällyttämällä tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään 40 osaamispisteen laajuisesti.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749773/reformi/tiedot(siirryt toiseen palveluun)

Valintaperusteet

Opiskelijaksi valitulla on oltava vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja/tai työkokemusta tutkinnon osien aloilta. Lisäksi valintaan vaikuttaa valintahaastattelu. Opiskelijaksi valitulla tulee olla riittävä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito. Tarvittaessa hänet voidaan ohjata kielikokeeseen.

Kustannukset

Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta Noora Järvinen, p. 044 455 8405, noora.jarvinen@winnova.fi

Hakeutuminen

Koulutukseen haku  31.5.2024 mennessä sähköisellä hakulomakkeella www.winnova.fi – sivujen kautta. Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf(siirryt toiseen palveluun)

Yhteyshenkilöt