Siirry sisältöön

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Hakeutuminen
Oppisopimus
Tutkinto
Palvelulogistiikan ammattitutkinto, AT
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma / Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Koulutus toteutetaan tutkinnon osittain henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti (HOKS).

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisesti opiskelijan HOKSin perusteella

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka haluavat täydentää tai osoittaa osaamistaan palvelulogistiikan ja varastologistiikan monipuolisissa työtehtävissä oppisopimuksen kautta.

Ammattitutkinnosta saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinnossa on kolme osaamisalaa (tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala, hankinnan osaamisala ja varastologistiikan osaamisala).

Tutkinto muodostuu yhdestä osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla kahdesta) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla yhdestä).

Sisältö

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän osaa työskennellä itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä. Työssään hän osaa hyödyntää ohjaus- tai varastonhallintajärjestelmiä.

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan suorittaneella on tilaus- ja toimitusprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää työssään tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin organisaation tilaus- ja toimitusprosessin kokonaisuutta.

Hankinnan osaamisalan suorittaneella on operatiivisen hankintaprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee organisaation hankintaprosessin kokonaisuutta.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita ja suunnitella työtään siten, että ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855071/reformi/tiedot(siirryt toiseen palveluun)

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan sivun ylälaidassa olevan “HAE KOULUTUKSEEN” -painikkeen kautta, kun oppisopimuspaikka on tiedossa.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään B1.1.

Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet(siirryt toiseen palveluun)

Yhteyshenkilöt