Siirry sisältöön

Puhtausalan koulutus maahanmuuttajille

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Tiedepuisto 3, Pori
Hakuaika
Tulossa
Koulutusaika
Tulossa

Aikataulu ja toteutus

Puhtauspalvelualalle tähtäävän osatutkintokoulutuksen INFO-tilaisuus tiistaina 13.8.2024 klo 10.00 – 11.15 Tekniikantie 2 (luokka 3208).

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma suunnitelma opiskelusta (HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).

Opiskelusuunnitelmaan vaikuttaa aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuksen kesto on noin 7 kuukautta.

Lähipetusta on päivisin maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.00 välisenä aikana. Työssäoppimisen aikana työskennellään kohteen työvuorojen mukaisesti.

Opiskelu tapahtuu suomen kielellä eri tavoin: koulussa, työpaikalla sekä itsenäisinä tehtävinä.

Jos opiskelija saa työpaikan puhtauspalvelualalta koulutuksen aikana (vähintään 25h/viikossa), opiskelua voi olla mahdollista jatkaa oppisopimuksella.

Training in the Cleaning Profession for Immigrants

Implementation

Training info on Tuesday 13.8.2024 at 10.00 -11.15 a.m. in WinNova/Tekniikantie 2, classroom 3208.

Each student is provided with a personal competence development plan (HOKS).

The plan for the studies depends on previous studies and work experience. The duration of the training is about 7 months.

The studies take place during daytime, from Monday to Friday between 8:30 a.m. to 3:00 p.m.

The methods of study vary and the studies are implemented in Finnish and take place at school, at the workplace and as independent study.

If the student is employed in the field of cleaning during training (minimum 25h/week), it is possible to continue studies with an apprenticeship contract.

Обучение профессии уборщика для иммигрантов

Учебный план

В торник 13.8.2024 c 10 до 11.15 WinNova Pori, Tekniikantie 2, класс 3208).

Каждому студенту предоставляется персональный план развития компетенций (HOKS).

План обучения зависит от предыдущего образования и опыта работы. Продолжительность обучения составляет около 7 месяцев.

Обучение проходит в дневное время, с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:00.

Методы обучения многоплановые: занятия проходят на финском языке в школе, на рабочем месте и самостоятельно.

Если студент получит рабочее место в клининговую индустрию во время обучения (минимум 25 часов в неделю), он сможет продолжить обучение по договору об обучении на рабочем месте.

Kohderyhmä

Koulutus on maahanmuuttajille.
Turvapaikanhakijat ja tilapäisen suojelun vuoksi Suomessa asuvat voivat hakea koulutukseen.
Hakijan täytyy osata suomen kielen alkeet. Suomen kielen lähtötason suositus A1.3 – A2.2.

Target group
This training is aimed at immigrants.
Asylym seekers and those residing in Finland on the basis of temporary protection may apply for the training.
Applicants must have knowledge of the basics of Finnish language. They are expected to know Finnish at A1.3 – A2.2 level when starting their studies.

Целевая аудитория
Обучение предназначено для иммигрантов.
Заявку на обучение могут подать лица, просящие политического убежища, и лица, проживающие в Финляндии на основании временной защиты.
Поступающий должен владеть азами финского языка. Предполагаемый уровень знания финского языка в начале учебы А1.3-А2.2.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiuksia toimia puhtauspalvelualan työtehtävissä ja edistää suomen kielen oppimista. Tavoitteena on lisäksi motivoida opiskelijaa hakeutumaan jatko-opintooihin tai työllistymään alalle.

Target

The target of the training is to provide the student with basic skills to work in the cleaning service sector and to promote Finnish language learning. The aim is also to motivate the students to apply for further studies or to find employment in the field.

Цель обучения

Цель обучения – дать студенту базовые навыки для работы в сфере уборки и способствовать изучению финского языка. Цель также состоит в том, чтобы мотивировать студентов подать заявку на дальнейшее обучение или найти работу в этой области.

Sisältö

Koulutukseen kuuluu yksi (1) tutkinnon osa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta (toimitilahuoltaja):
– Ylläpitosiivouspalvelut
Tutkinnon osaan sisältyy teoriaopintoja, työssäoppimista ja testi (=näyttö), joka tehdään puhtauspalvelualan työpaikalla, näyttöön soveltuvissa työtehtävissä toimien.
Koulutus sisältää suomen kielen opintoja koko koulutusajan.

Contents
One (1) unit of a Vocational Qualification in Cleaning and Property Services (Site Facilities Operative) is covered during the training:
– Maintenance cleaning services
The degree unit includes theoretical studies, on-the-job-learning and a skills test (demonstration of acquired skills) that is taken at a workplace performing tasks corresponding to the degree unit.
Finnish language studies are included throughout the training.

Содержание
Обучение включает в себя oдна (1) часть профессиональной квалификации в области уборки и обслуживания имущества покрывается во время обучения:
– Услуги по техническому обслуживанию, уборке
Эта часть включает в себя теоретические занятия, обучение на рабочем месте и тест (демонстрация приобретенных навыков), который проводится на рабочем месте, выполняя задачи, соответствующие единице степени.
Изучение финского языка проходит на протяжении всего обучения.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Costs
This training is free of charge for the student.

Стоимость обучения
Это обучение бесплатное.

Lisätietoja

Koulutus tähtää yhden tutkinnon osan suorittamiseen. Siksi koulutus ei anna oikeutta hakea opiskeluperäistä oleskelulupaa.
Lisätietoa opiskelijan oleskeluluvasta(siirryt toiseen palveluun)

Further information
This training aims at a part of a degree. If you have arrived or are planning to arrive in Finland for studies, you cannot apply for a residence permit for studies based on this training.
Further information about residence permits for studies, see Migri.

Дополнительная информация
Это обучение не дает права на получение учебной визы. Migri.

Hakeutuminen

Tiistaina 13.8.2024 klo 10.00 – 11.15
Tekniikantie 2, Pori
Luokka 3208

Training info
on Tuesday 13.8.2024 at 10.00 – 11.15 a.m.
Tekniikantie 2, Pori
classroom 3208

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ
В торник 13.8.2024 c 10.00 до 11.15
WinNova, Tekniikantie 2, Pori
класс 3208

Täytä hakulomake.
Voit liittää CV:n sähköiseen hakemukseen.
Haastattelut järjestetään keskiviikkona 4.9.2024 ja tiistaina 10.9.2024. Haastatteluja voidaan tarvittaessa sopia vielä lisää ajalle 11.-13.9.2024. Sovi aika olemalla yhteydessä vastuukouluttaja Tuija Peniin p. 044 4557815.

Application
Please fill in the application form. You can attach your CV to the application form.
Please select English as the language of the page and fill in all the required information on the form.
Interviews will be held on Wednesday 4.9.2024 and Tuesday 10.9.2024. If it is necessarily, you can also arrange an interview between 11. – 13. September. Make an appointment by contacting the responsible trainer Tuija Peni on 044 455 7815.

Подача заявления
Пожалуйста, заполните форму заявки.
Вы можете прикрепить свое резюме к электронной заявке.
Интервью состоятся в среду 4.9.2024 и во вторник 10.9.2024.

При необходимости вы также можете организовать собеседование с 11. -13.9.2024. позвони Tuija Peni 044 455 7815.

Yhteyshenkilöt