Siirry sisältöön

Raskaskoneasentaja /Ajoneuvoalan ammattitutkinto, korjaamopalveluiden osaamisala

Hakeutuminen
Oppisopimus
Toteutus
Monimuoto
Sijainti
Sahalahdentie 57, Ulvila
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Aikataulu ja toteutus

Ennen opintoja kunkin opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) syyskuun aikana. Opiskelijan kanssa käydään läpi aiempi osaaminen sekä suunnitellaan tutkintoon vaadittava ja opiskelijalle sopiva koulutus. Suunnitelma sisältää siis pakolliset ja valinnaiset tutkinnonosat.

Koulutuksessa on kaksi ryhmää. Toisessa ryhmässä on raskaskoneasentajan töitä tekeviä ja toisessa autokorjaamoiden työntekijöitä. Osa koulutuspäivistä on yhteisiä ja osa pidetään ryhmille räätälöidysti erikseen. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Porissa. Raskaskoneasentajien ryhmälle on opetusta myös Ulvilan Kullaalla.

Tutkinto sisältää 20–25 lähiopetuspäivää sekä etä- ja verkko-opetusta mm. Prodiags autoalan verkko-opetusohjelmistolla. Lähiopetuspäivänä käydään läpi yksi teoriakokonaisuus kerrallaan sekä tehdään päivän päätteeksi esim. mittaus- ja diagnosointiharjoituksia oppilaitoksen tiloissa ja välinein.

Lähiopetuspäivät pidetään pääsääntöisesti torstaisin, 1 päivä kerran kuukaudessa, lomakautta lukuun ottamatta. Lähiopetuspäivät tarkennetaan myöhemmin.

Käytännön työtehtäviä opiskellaan ja harjoitellaan omalla oppisopimustyöpaikalla. Tutkinnon suoritukset tehdään näyttöinä ensisijaisesti omalla työpaikalla tehtävissä töissä.

Koulutuksesta tehdään oppisopimus työnantajan, työntekijän ja kouluttajan välillä. Tämä tutkintoon johtava koulutus on työnantajalle ja työntekijälle maksuton. Työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, maksaako työnantaja koulutuspäiviltä työntekijälle palkkaa. Mikäli opiskelu koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tai näytöt aiheuttavat ansiomenetystä opiskelijalle, voi opiskelija hakea päivärahaa tai perheavustusta jälkikäteen.

Kohderyhmä

Jo korjaamoalalla toimivat ajoneuvoasentajat. Tämä koulutus on erityisesti tarkoitettu raskaskoneasentajan työtä tekeville, jotka haluavat lisätä ammatillista osaamistaan ja hankkia tutkinnon. 

Tavoite

Toteutamme Ajoneuvolan ammattitutkinto, korjaamopalvelun osaamisala -koulutuksen oppisopimuskoulutuksena jo korjaamoalalla toimiville asentajille suunnattuna koulutuksena. Tämä koulutus on erityisesti tarkoitettu raskaskoneasentajan työtä tekeville, jotka haluavat lisätä ammatillista osaamistaan ja hankkia tutkinnon. Tutkinnon ohessa on mahdollisuus suorittaa oman tarapeen mukaan myös alan pätevyyskortteja.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Sisältö

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen.

Korjaamopalvelun osaamisala:

Pakolliset tutkinnon osat 100 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

Lähipäivien koulutussuunnitelma

Sisältöihin voidaan tehdä pieniä muutoksia ryhmien tarpeiden ja opiskelijoiden omien toiveiden mukaan. 

Yhteyshenkilöt