Siirry sisältöön

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki/laivakokki, tarjoilija/laivatarjoilija

Hakeutuminen
Omaehtoinen
Tutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, PT
Toteutus
Päivä
Sijainti
Satamakatu 19, Rauma
Hakuaika
Jatkuva
Koulutusaika
Jatkuva

Kohderyhmä

WinNovan jatkuva haku on avoinna kaikille hakijoille-myös jo aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tavoite

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Majoitus- ja ravitsemisalan ammattilaisena voit työskennellä:

Suosituksia alalle:

Raumalla mahdollisuus suorittaa valinnaisena osana laivatalous (edellyttää merimieslääkärintodistusta). Opiskelun päätyttyä voi anoa Merenkulkulaitokselta laivakokin/talousapulaisen pätevyyskirjan.

Sisältö

Kokki

Kokin osaamisala

Kokki suunnittelee ja valmistaa kylmät ja lämpimät ruokalajit erityyppisissä ravitsemisalan toimipaikoissa maalla tai merellä. Hän tuntee ruoka-aineet, valmistettavat ruokalajit, ruokakulttuurit ja –trendit ja tietää, miten tuotanto järjestetään toimivaksi ja tehokkaaksi. Kokki on perehtynyt myös raaka-aineiden hankintaan ja varastointiin, asiakaspalveluun ja ravitsemuskysymyksiin. Hänen tulee olla ehdottoman hygieeninen työssään. Kokin tehtäviin voi kuulua myös ruoan tarjoilua. Ravintolakokki/laivakokki työskentelee monipuolisissa hotelli- ja ravintola-alan tai laivatalousalan tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla hotellit, ravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, fast food –toimipaikat, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä matkustaja- ja rahtialukset. Laivakokki työskentelee ruokatuotanto- ja palvelutehtävissä matkustaja- ja rahtialuksilla. Hän perehtyy laivatyön erikoisolosuhteisiin ja osaa toimia kansainvälisten turvallisuussäädösten edellyttämällä tavalla. Työ aluksilla vaatii hyvää kielitaitoa ja itsenäistä toimintaa.

Tarjoilija

Asiakaspalvelun osaamisala

Tarjoilija toimii myynti- ja palvelutehtävissä muun muassa matkustaja- tai rahtilaivoissa, ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa ja juhlapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Hän tuntee hyvin myytävät ruoka-, juoma- ja kokoustuotteet sekä liikeideoiden mukaiset palvelutavat ja –etiketit ja anniskeluasiat. Ammattitaitoinen tarjoilija on kielitaitoinen, ystävällinen ja huoliteltu ja pitää työskentelystä ihmisten parissa. Tarjoilijan tehtäviin voi kuulua myös ruoan valmistusta.

Laivakokki ja laivatarjoilija

Laivakokiksi suuntautunut voi hakea opiskelun päätyttyä Trafilta laivakokin pätevyyskirjaa ja laivatarjoilijaksi suuntautunut vastaavasti opiskelun päätyttyä talousapulaisen pätevyyskirjaa. Opiskelu edellyttää hyväksyttyä merimieslääkäritodistusta merikelpoisuudesta. Tarjoilija/laivatarjoilija työskentelee myynti- ja palvelutehtävissä muun muassa ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa ja matkustaja ja rahtilaivoissa. Asiakaspalvelutyö edellyttää myyntihenkisyyttä, omatoimisuutta, joustavuutta, kielitaitoa ja hyvää käytöstä sekä ulkoista siisteyttä.

Mahdollisuus suorittaa työssäoppimista laivoilla (edellyttää merimieslääkärintodistusta ja laiva-talousopintoja).

Kaikkiin opintoihin sisältyy työssäoppimista alan yrityksissä maalla tai merellä.

Kustannukset

Mahdollisia kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista ja -välineistä sekä oppikirjoista.

Lisätietoja

Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka.

Hakeutuminen

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen haastattelu. Kielitaitovaatimus B1.1.

Yhteyshenkilöt